politika společnost zdraví

Třesoucí se Angela Merkelová

Angela Merkelová (https://www.echo24.cz/a/SYRkk/video-uz-potreti-za-tri-tydny-merkelovou-opet-postihl-tres-tela)

V minulých dnech či týdnech média přinesla zprávy o nekontrolovaném třesu německé kancléřky Angely Merkelové. Poprvé se tak stalo v červnu na berlínském setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, podruhé o pár dní později při ceremoniálu jmenování nového ministra spravedlnosti za přítomnosti prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Potřetí ji postihl třes v minulém týdnu při setkání s finským premiérem Anttim Rinnem. Přiznám se, že první zprávě jsem nevěnovala příliš pozornosti. Když se ale tento třes zopakoval na veřejnosti potřetí, napadlo mne nahlédnout do kancléřčina horoskopu. Horoskop je veřejně známý včetně času narození, i když všichni víme, jak je to se skutečným okamžikem narození. Tomu je třeba stále nedůvěřovat. 

nativní horoskop Angely Merkelové (vlastní zpracování)

Pokusím se o výklad apolitický bez osobních sympatií či antipatií. Samotný nativní horoskop je poměrně silný. Přidám-li bodíky za ascendent a obě světla převládá kardinalita, pro kterou jsou typické ambice, ctižádost, orientace na dosažení předsevzatého cíle až jistá míra zarputilosti. Převaha planet v horní části horoskopu ji předurčuje jako veřejně činnou osobu. Silně obsazený 7. dům v Raku (domov a vlast) se manifestuje v relačních vazbách, soukromých i těch mezinárodních. Z hlediska polarity jsou prvky v horoskopu vyvážené. Nabízí se tedy otázka, proč působí paní kancléřka tak „mužným dojmem“. Unipolarita je dána především těsnou konjunkcí Slunce a Uranu, Luna ve Vodnáři ženskosti také nepřidá. Velmi chlapsky pak působí Mars v ohni pod ascendentem, který se v denním horoskopu chová značně nekompromisně a dominantně. Tak trochu chlap v sukních, ale paní kancléřka sukně nenosí. S harmonickou vazbou na Pluto je Mars energický a dává tzv. „tah na branku“.

červnové konstelace 2019 vůči nativnímu horoskopu (vlastní zpracování)

Díky široké konjunkci planety Neptun a Saturn je vyváženou osobou, má pochopení pro druhé, ale zároveň si nechává odstup a stojí nohama pevně na zemi. Neptun coby nejvyšší planeta jí napomáhá s veřejnou sebeprezentací, v harmonické vazbě na Lunu dává popularitu, lidé jí naslouchají. Silně postavený je i vládce ascendentu – Jupiter. Pohybuje se v těsné blízkosti stálice Sirius, což kancléřku vyzdvihuje a dodává jí určitý punc výjimečnosti. Ve vazbě na Merkur zvyšuje intelekt a řečnické a přesvědčovací schopnosti, ve vazbě na Saturn tříbí charakter. Silným tématem z hlediska lunárních uzlů je upevňování vlastní pozice, potvrzování si vlastní hodnoty a důležitosti.

Červnové dramatické konstelace byly velmi těžké obecně pro všechny z nás. Pluto a Saturn v Kozorohu v retrograditě v opozici na Merkur a Mars přineslo obrovské potýkání se s překážkami. Časté byly problémy v komunikaci, každý se snažil prosadit tu svou a druhého převálcovat. Konfliktnost byla ve vzduchu. Snaha o transformaci dosavadních struktur doplňovala choleričnost, zbrklost a útočnost. Navíc Mars v Raku přináší náročné situace do oblasti domova a rodiny.

Obr. č. 4 – tranzity podzim 2020

Slunce v opozici na Jupiter navíc přinášelo velká očekávání, která však nebyla v souladu s realitou. Nyní se Pluto se Saturnem dostává do opozice se Sluncem, což přináší do jisté míry pocity vyčerpání a vyžaduje po nás odpočinek. Mnozí z nás tedy řeší profesní potřeby versus potřeby osobní a domácího klidu. Opozice mezi Kozorohem – profesní sféra a Rakem, který představuje domov, v sobě nese hodně tlakové a napěťové situace. Mars a Merkur ve Lvu v kvadrátu na Uran v Býku pak přináší konflikty ega a vyžadují poměrně velkou míru diplomacie. Tyto aspekty také odráží to, co se děje v posledních dnech kolem nás – úrazy, nehody, ale i politická nekorektnost.
Je zřejmé, že napěťové konstelace měsíce června a července až příliš rezonují s nativním horoskopem kancléřky v linii Kozoroh a Rak, tedy v linii jejich lunárních uzlů a nativního Slunce. Navíc její Slunce je oslabováno dvěma škůdci již v radixu – Uranem i Neptunem. Tranzitní Pluto a Saturn jsou nyní v negativním aspektu na její Slunce a Uran, což se manifestuje v samotné životaschopnosti člověka – působí útlum sil fyzických i psychických. Zcela jistě se kancléřka necítí dobře a v přeneseném slova smyslu (možná i doslova) ztrácí půdu pod nohama. Celý život je však nastavena na výkon a překonávání překážek.

Naproti tomu spekulace, že za třesem stojí Parkinsonova choroba nebo jiné degenerativní onemocnění periferní nerové soustavy nebo dokonce mozku, horoskop vyvrací. Fyziologickou příčinou  bude spíše dlouhodobé přetížení a cévní nedostatečnost. 

Plutónské a Saturnské konstelace na světla není radno podceňovat. Kancléřka v příštím týdnu oslaví 65 narozeniny. Myslím tedy, že je čas vypnout a odebrat se na odpočinek. Události posledních dní by měla vnímat jako varování a nesnažit se za každou cenu o udržení své pozice. Poku

d by čas narození byl správný, na podzim příštího roku v primárních direkcích dojde k přechodu Luny přes hlavní osu v přesném kvadrátu na nativní Slunce a Uran. Tranzity podzimu 2020 pak odrážejí to, co je naznačeno primárními direkcemi. Zdravotní problémy, pokles energie, ale i odchod z veřejného života, ztráta ideálů a rozčarování.

Pocit, že všechno zvládneme a musíme stále dopředu, máme mnozí hodně hluboko pod kůží, ale někdy pak už stačí jen pomyslná poslední kapka vody, než sklenice přeteče. A obávám se, že ani v případě paní kancléřky to „3 sklenice vody nespraví“.

 

l

 

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...