Pro vzdálené studenty nebo ty, kteří nemají šanci pravidelně dojíždět, jako jsou ženy na mateřské, osoby starší nebo se zdravotním omezením, může být přijatelnější dálkové studium.

V r. 2022 bude nový ročník studia  Moderní astrologie zahájen podle počtu přihlášených 22.1. v Brně nebo jen formou webinářů.

Skripta obdržíte dopředu poštou a pokud máte počítač a kvalitní připojení na net, připojujete se v dohodnutých  termínech ke své skupince, probíráte látku, diskutujete s lektorem nebo ostatními studenty. Pravidelné udržování kontaktu je velmi důležité pro úspěšnost studia,  zejména pro výměnu zkušeností a zpětnou vazbu. Studium je tak stává dostupné i pro ty, kdo bydlí od Brna daleko nebo nemohou z nějakých důvodů dojíždět (zaměstnání, malé děti, zdravotní stav).

Osnovy jsou identické s normální formou výuky. Na rozdíl od jiných dálkových škol astrologie dostává student poštou dopředu materiály tištěné, takže si je nemusí přepisovat ze zvukového nosice nebo videozáznamu. Je tak prováděn látkou, jako by byl přítomen na semináři.
V každém ze seminářů Základů astrologie současně látku  procvičuje na vlastním horoskopu (případně na horoskopu jiné osoby, kterou však sám dobře zná) pod vedením zkušeného lektora. Někdy i vypracovává písemný úkol, který slouží k hlubšímu pochopení  vlivu planet na jeho  život. Při studiu tak současně získává astrologickou praxi, která je zcela nezbytná k aktivnímu zvládnutí astrologie.

 

V  případě zájmu je možné domluvit se i na osobním sezení, kde se ladí nejasnosti  a procvičuje konkrétní horoskopy, které ho zajímají.

Obsah  látky a cena jsou  stejné jako při řádném studiu, takže je možné z jedné formy plynule přecházet do druhé, např. i při dálkové formě se rozhodnout pro účast na semináři a naopak.

Ceny a přihláška ke studiu: