Pro vzdálené studenty nebo ty, kteří nemají šanci pravidelně dojíždět, jako jsou ženy na mateřské, osoby starší nebo se zdravotním omezením, může být přijatelnější dálkové studium.

V současnosti  většina kurzů probíhá prostřednictvím webinářů nebo kombinovanou formou.

Skripta obdržíte dopředu poštou a pokud máte počítač a kvalitní připojení na net, připojujete se na webinář nebo se věnujete samostudiu ze záznamu webináře a tištěných materiálů.

V každém ze seminářů Základů astrologie současně látku  procvičuje na vlastním horoskopu (případně na horoskopu jiné osoby, kterou však sám dobře zná) pod vedením zkušeného lektora. Někdy i vypracovává písemný úkol, který slouží k hlubšímu pochopení  vlivu planet na jeho  život. Při studiu tak současně získává astrologickou praxi, která je zcela nezbytná k aktivnímu zvládnutí astrologie.

V  případě zájmu je možné domluvit se i na osobním sezení, kde se ladí nejasnosti  a procvičuje konkrétní horoskopy, které ho zajímají.

Obsah  látky a cena jsou  stejné jako při řádném studiu, takže je možné z jedné formy plynule přecházet do druhé, např. i při dálkové formě se rozhodnout pro účast na semináři a naopak.