Při přihlášení do astrologické školy Moderní astrologie udělujete současně souhlas se zpracováním osobních údajů podle nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji (GDPR), které jsou platné od 25. 5. 2018.
Tento souhlas je platný pro lektorky:
RNDr. Alena Bratková, Rybárna 29, Dolní Kounice, IČO: 657 85 185
a Ing. Jitka Pešková, Markůvky 6, 635 00 Brno, IČO 754 93 683

Osobní údaje jsou poskytovány v následujícím rozsahu a pouze pro uvedené účely:

1 – Jméno a příjmení u soukromých osob pro vystavení příjmového dokladu a daňovou evidenci
a obchodní jméno firmy, adresa a daňová identifikační čísla u firem pro případ, je platba uskutečněna prostřednictvím faktury.
Tyto údaje slouží  zpracování účetnictví a je nutné je podle zákona uchovávát po dobu tří let od skončení kalendářního roku, ve kterém je doklad vystaven.
Účetní doklady nejsou uchovávány dohromady s vašimi dalšími osobními údaji.

2- Kontaktní telefon, emailová, případně i fyzická adresa, pokud jsou nutné pro vzájemnou komunikaci. Emailová adresa může být využita i pro sdělení novinek ohledně nabízených služeb a kurzů. Tento souhlas můžete kdykoliv později odvolat.

3 – Jméno, datum, místo a čas narození – vaše, případně i dalších osob, které chcete v rámci studia procvičovat.
Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vypracování horoskopu. Současně s tím  souhlasíte s jejich archivací.
Studenti astrologické školy dávají tímto současně svolení k používání svých horoskopů v rámci vyučování. To se děje dvojím způsobem.
A: Ve vyučování za jejich přítomnosti, kdy se k horoskopu sami vyjadřují. J pouze na jejich úvaze, kolik údajů o sobě sami druhým prozradí. Nahrávky z těchto seminářů dostávají pouze jejich kolegové v rámci uzavřené skupiny.
B: Pokud je horoskop využit pro účely výuky mimo skupinu, např. jako příklad ve skriptech, nejsou u něj uvedeny žádné identifikační údaje, které by je mohly spojovat s jejich osobou. Zveřejněno je pouze datum narození a případný popis případu.

4 –  Způsob zabezpečení: Výše uvedená data jsou uložena na počítačích lektorek, které jsou v soukromém bytě majitelek a nejsou přístupny dalším osobám. Jsou chráněny hesly i antivirovými programem.  Soubory jsou zaheslovány. Žádné z uvedených údajů nejsou předávány dalším osobám.

 

Osobní údaje, které je nutno zaznamenat pro posouzení zdravotního stavu, výběr  homeopatického léku a případné další konzultace o zdravotním stavu, nejsou součástí tohoto svolení.
Nejsou přístupny žádným dalším osobám a jsou již chráněny následujícími  zákony:

  • Úmluva o lidských právech a biomedicíně
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (§ 12, § 21).