astrologie společnost

Lunární rok 2020

 http://www.superko.com/lunarni-kalendar
Obr. Luna –http://www.superko.com/lunarni-kalendar

Podle chaldejské řady viditelných planet se jednotlivé planety střídají směrem od nejpomalejších k nejrychlejším ve své vládě. Chaldejci byli jedni z nejstarších obyvatel Babylonu, kteří zkoumali oblohu, a snad nejpřesněji ze všech pochopili pohyby planet a jejich vliv na budoucnost. V roce 2019 se podle chaldejské řady přihlásil o slovo Merkur – planeta myšlení, mluvení a naslouchání. A jelikož hlavní funkcí myšlení je schopnost rozlišovat, tříbil nás po celý rok v úsudku na okolní dění, čemu věřit, čemu již ne, co je pravda a co je lež. Minulý rok byl hodně o komunikaci, diskutování, rétorice, výměně názorů, protože i vzájemnou interakcí se naše mysl obohacuje.

V nadcházejícím roce převezme žezlo Luna, která je hodně o ženství, mateřství, domovu, ale především o emocích. Jestliže Merkur vládne slovu, Luna představuje naše vnímání, cítění a prožívání. Avšak i slova v sobě nesou emocionální podtext. Budeme mnohem více vnímat signály těla a do popředí se tak dostane téma zdraví a zdravotní péče obecně. Opakem zdraví je nemoc. A co jsou to „nemoce“ – nezpracované emoce. Luna nás tedy bude učit více naslouchat svému tělu a dbát o své zdraví. Budeme si uvědomovat, že zdraví není samozřejmostí, ale že o něj musíme pečovat. Patrně se objeví určité signály v participaci na zdravotní péči či v přístupu ke zdravotní péči. Lunární energie nás budou učit vyvažovat práci (danou silnými Kozorožími požadavky) s odpočinkem a relaxací v kruhu rodiny a domácího prostředí. Luna totiž vládne Raku, který prezentuje právě domov.

Obr. horoskop k 1. 1. 2020 – vlastní zpracování

Z horoskopu Nového roku jsou patrné silné zemské energie (6 planet z 10 v zemi), což platilo i pro rok minulý. Silný element země zdůrazňuje stálé hodnoty a upozorňuje na to, že se máme postarat o své materiální jistoty a být racionální. Zemské energie představují hmotu, materii. Na jedné straně tedy může konzum díky zemským energiím ještě houstnout, na straně druhé je díky specificky silně zastoupenému Kozorohu na scéně i téma šetření, úspor a přitahování opasků. Hlavní poselství silného Saturna v Kozorohu je skromnost, a Jupitera v Kozorohu střídmost a hospodárnost. Jsme civilizací, která spotřebovává více než je zdrávo a téma úspory energií a masivního znečišťování planety bude na pořadu dne i v roce následujícím. Pluto, Saturn a později i Jupiter – budou hodně tlačit na využití rezerv.

V Novoročním horoskopu, který ovlivňuje dění v následujícím roce, se nachází 9 planet z 10 v ženských znameních. Ženská energie je více naslouchající, přijímající, prožívající a koresponduje tak s energiemi Lunárního roku. Všechny procesy včetně ekonomiky zpomalují a udržet stejné tempo bude velmi těžké a bude stát mnohem větší námahu.

Z významných prvků horoskopu bych ráda vypíchla konjunkci Pluto, Saturn, která bude přesná 12. 1. 2020. Pluto je planetou krize a transformace, pod vlivem Kozoroha ultimativní a nekompromisní. Saturn je planetou překážek a omezení. V Kozorohu nás nutí k práci, řádu, pořádku, struktuře, skromnosti a k realistickému přístupu. Hodně se mluví o krizi, ale to očekávání je možná silnější než její skutečné důsledky. Ano, ekonomický růst, alespoň u nás zpomaluje, ale cílem tranzitu je spíše pročistit to, co už neslouží, nefunguje a je přežité. A to na všech úrovních lidského bytí.

Je pravdou, že neharmonické vazby těchto dvou těles v minulosti nezřídka zvyšovaly napětí doma i ve světě a stály u vzniku válečných konfliktů. K setkání planet došlo již v minulém roce, což se odrazilo na Brexitu (možná impulz k tomu restrukturalizovat Evropskou unii jako celek), či na vpádu Turecka do Sýrie, což zvýšilo celkové napětí v Evropě. Avšak každé napětí vede k uvolnění. Kozoroh je znamením strnulosti a strachu, ale také znamením úplné jistoty a potřeby bezpečí. Uran v Býku nás pak učí určité svobodě, odvaze a nenucenosti. Jak říkal známý polsko-britský sociolog židovského původu Zygmunt Bauman, člověk má dvě základní sociální potřeby – zaprvé jistotu a bezpečí, zadruhé svobodu. A málokdy se mu dostává uspokojení obou sociálních potřeb současně – v té míře, v jaké by si představoval. Je možné, že cílem tranzitu je najít v sobě jiný přístup, jiné nastavení a vyvážit vzájemně obě polarity k těmto potřebám. Najít v sobě vyváženost mezi zájmy individuálními a celospolečenskými.

V Kozorohu bylo v loňském roce a bude i v tom následujícím „těsno“, což dávalo, a ještě bude do prosince následujícího roku, dávat zabrat protilehlému znamení Raka či znamení Berana a Vah. Na tato znamení jsou kladeny velké nároky na výkon a profesní růst, na přijetí zodpovědnosti a řádu, potýkají se nezřídka s překážkami všeho druhu. Mohou pociťovat vyčerpanost, vyhoření, v krajním případě se mohou cítit na konci svých sil. Strukturovaní a metodičtí lidé s vytvořenými návyky na tom budou o něco lépe, ale lidé s vyšší mírou chaosu budou vůči Kozorožím vlivům méně imunní. Ale bude zase lépe, a jak se říká, „co tě nezabije, to tě posílí.“ Uleví se jim s odchodem Saturna do znamení Vodnáře, ke kterému sice krátce dojde na jaře, ale pak se bude zase navracet a na konečný odchod si počkáme do prosince 2020.

O Neptunu v Rybách jsem opakovaně psala v minulých letech, tak snad jen připomenu, že Neptun je v tomto znamení silný a je doma. Souvisí se soucítěním, laskavostí, sounáležitostí, s tím, jak se chováme k přírodě, ale i se závislostmi, slabostí, chaosem, bezbřehými iluzemi a naivitou. Neptun je výrazně citová a duchovní planeta. Toto její působení zesiluje ještě konjunkce Luny. Kladeny tak budou nároky na čisté a uspořádané mezilidské vztahy postavené na pevných základech. Kozoroží i Rybí kvality po nás požadují – nejprve stát nohama pevně na zemi (vytvořit si rezervy, být hospodární a racionální), pak teprve vzhlížet ke hvězdám (duchovní aspekty našeho bytí).

V prosinci roku 2019 přešel z domicilního znamení Střelce do znamení Kozoroha Jupiter, který je v tomto znamení tak trochu utopený proti své přirozenosti. Bezbřehý optimismus je tak vystřídán za konzervativní životní filozofii a nabádá k opatrnosti, skromnosti a disciplíně. Nutí nás k obezřetnosti, hospodárnosti a tvoření rezerv. Představuje určitou vyváženost mezi optimismem a pesimismem, mezi idealismem a konzervatismem. Bude nám tak trochu v následujícím roce přistřihovat křidélka, protože růst nemůže pokračovat stále.

Výrazným aspektem následujícího roku je pak trojkonjunkce Slunce, Jupiter, Merkur v harmonické vazbě na planetu Uran. Hned samý počátek roku je tak příhodným časem pro nové začátky a pro zahájení dlouhodobých projektů. Více než jindy tedy platí „jak na Nový rok, tak po celý rok“. Sebedůvěra a optimismus jde ruku v ruce s dobrým nápadem a originalitou, pod vlivem Kozoroha je však přítomna i uvážlivost, která dává větší šance na úspěch. Uran trigon Jupiter (přesná konjunkce byla na obloze v prosinci 2019) vždy seskupuje síly, aby se lidstvo mělo dobře, aby nestrádalo. Je určitou predispozicí názorové tolerance, ale i potřeby osobní svobody a volnosti.

Obr. horoskop k 20. 3. 2020 – vstup Slunce do znamení Berana (vlastní zpracování)

I v horoskopu prvního jarního dne převládá zemský živel. Saturn přechází do znamení Vodnáře, které představuje koncept společenské rovnosti. Rovněž ascendent se nachází ve Vodnáři. Vládnoucí planetou je Uran, který souvisí se svobodou, rovností, ale i organizacemi. Saturn se tak může pokoušet o určitou restrukturalizaci existujících (často nadnárodních) organizací. Hodně se tak může hovořit o způsobu dalšího fungování Evropské unie či NATO. Téma organizace a kolektivního uspořádání a bezpečí bude hodně diskutovaným tématem. V samém závěru roku vstoupí do znamení Vodnáře i Jupiter, což bude v následujících letech hodně aktivovat smysl pro celek. V následujících desítkách let se pak obě tyto planety budou potkávat ve vzdušných znameních, což může přispět k lepší komunikaci (možná i integritě) mezi národy. Je to však běh na dlouhou trať.

Venuše, planeta lásky, je harmonická s Neptunem (který je její vyšší oktávou) a s Jupiterem a Martem. Na jaře tak budeme mít více než jindy potřebu vyvážit práci relaxací a první jarní dny si dokážeme vychutnat plnými doušky.

Jaké ostatní významné aspekty nás čekají během příštího roku?

Slunce a Uran se potkají celkem 5x. V tuto dobu je dobré vyhýbat se adrenalinovým sportům, aspektace není vhodná ani pro létání. (23. 1., 26. 4., 12. 6., 2. 8., 31. 10.)

Jupiter a Neptun, dvě planety idealismu a spirituality, se v průběhu roku 3x potkají v harmonické vazbě. Bude to v únoru, v červenci a v říjnu. Neptun reprezentuje naději a Jupiter vnáší duchovní rozměr. Člověk je více než jindy přístupen idejím a ideálům a celé té duchovní pozitivitě.

Neptun a Mars se potkají 3x. V tuto dobu můžeme očekávat častější infekce a virózy. Vhodné není ani v tuto dobu riskovat. Mohou se dostavit pomluvy, nepochopení, nedorozumění a určitá míra chaosu a klamu. I úroda bude v tuto dobu náchylná k plísňovým a houbovým onemocněním. 28. 1. (za přispění Luny a Venuše), 5. a 6. 6. (současně v kvadrátu na Slunce a zatmění Luny) a 12. 6. (současně v kvadrátu na Slunce).

Mars, Pluto, Jupiter + vstup Slunce do znamení Berana + harmonická vazba na Venuši – silné a vitální energie, vhodné pro zahájení nových odvážných projektů. 23. 3.

Mars kvadrát Uran – na úrovni počasí mohou „padat trakaře“, země se může otřásat. Přítomna může být akčnost, rychlost, zbrklost, unáhlenost, a horší bude pohotovost a koordinace. Ve vzduchu bude přítomna dramatičnost a vyhrocené emoce (6. – 8. 4.) Podobné konstelace nás čekají i na konci dubna – Pluto, Jupiter, Saturn kvadrát Slunce, Uran (20. až 21. 4. a 27. až 28. 4.)

Mars vystoupí z citlivých Ryb do domicilního expanzivního Berana 27. 6. a stráví v něm svůj čas až do ledna roku 2021. Svým působením tak může doplnit absentující ohnivý živel. Mars symbolizuje mimo jiné boj. Lidé mohou vyjít do ulic, znesvářené strany si mohou „jít po krku“, patrné bude větší napětí a konfliktnost ve společnosti i ve světě. Od léta bude navíc silný Mars v domicilním Beranu v napětí se Saturnem v domicilním Kozorohu. Stát tu tak proti sobě budou doslova „dva rohatí“ – umanutý Kozoroh a prudký Beran. Navíc 6 planet z 10 bude retrográdních, zdánlivě ve zpětném chodu a může to být hodně dramatické, jelikož retrogradita je vždy zdrojem komplikací.

V srpnu a září tak zažijeme asi největší napětí na ekliptice. (24. 8., 28. až 29. 9.) Pluto, Saturn, Jupiter kvadrát Mars mohou stát u nejednoho nesváru. Na pozoru by se měli mít zejména lidé se silně zastoupeným 3. kvadrantem Berana, Raka, Vah a Kozoroha. Na úrovni počasí se mohou dostavit bouře, tornáda, požáry či výbuchy. Dá se říct, že obecně náročnější bude 2. polovina roku po letním slunovratu a uklidnění přinese až listopad a prosinec.

Obr. solární horoskop ČR večerní varianta platný od 28. 10. 2019 do 28. 10. 2020 (vlastní zpracování)

Jaké bude dění v ČR?

Solární horoskop pro ČR platný od 28. 10. 2019 do 28. 10. 2020 zobrazuje Uran v opozici na Slunce a současně na Lunu republiky. Saturn pak tvoří přesný kvadrát na Mars. Ve společnosti bude možné zaznamenat vnitřní neklid a napětí, určité tlaky po změně, a volání po vytvoření stabilních a srozumitelných vnějších podmínek. Nespokojení občané mohou znovu vyjít do ulic a demonstrovat. Možné jsou i zásadní změny v politice a mocenských strukturách. (Uran – představuje změny a zvraty, Slunce – vládu, panovníka).

 

Tranzitní horoskop ČR kopíruje to, co je nastíněno v solárním horoskopu – organizované nepokoje, tunelování a používáním nečistých praktik, korupční skandály, podvody, nečestná jednání či vysoké ideály, které nemusí být naplněny. Tranzitní Saturn nás bude učit skromnosti a střídmosti. Hlavním poselstvím Saturna v Kozorohu je skromnost a Jupitera v Kozorohu střídmost a hospodárnost. Stabilita tu bude, nicméně růst nemůže pokračovat do nekonečna. Ekonomika může lehce ztrácet dech. Patrný je také tlak mocenských orgánů, spíše ze strany diktování podmínek naší republice. Obezřetná by měla být naše republika při uzavírání jakýchkoliv smluv.

Obr. tranzity horoskopu ČR (vlastní zpracování)

Počasí

Na úrovni počasí lze očekávat tuto zimu vlhkou a chladnou, bude sněžit a pršet. Výrazný útlum ohnivé energie vypovídá o tom, že celý následující rok by neměl být tak horký, s přechodem Jupitera ze Střelce do chladného znamení Kozoroha usuzuji na rok spíše chladnější a vlhčí. Na jaře převládá zemský a vodní živel – tudíž predikuji průměrnou závlahu. Uran v Býku se pak postará o pozdější nástup jara, jaro bude chladnější. Léto bude spojené se vstupem Marta do domicilního znamení Berana. První letní den bude přítomna velmi přesná kvadratura mezi Lunou ve vzdušných Blížencích a Martem na samém konci vodních Ryb. Současně se Mars přibližuje k planetě Neptun. Řádit tedy může vodní a vzdušný živel v podobě různých cyklonů, tornád, bouří. Dramatické energie lze očekávat v přírodě i ve společnosti. Pro letní dovolenou vidím příznivěji poslední červnovou dekádu a první červencovou. Srpen a září může být divočejší. První podzimní den se pak nese pod taktovkou velké T kvadratury – Saturn, Pluto, Jupiter kvadrát Mars a kvadrát Merkur. Mohou se objevit bouře, tornáda, požáry, výbuchy sopek, zemětřesení. Větší zvraty lze očekávat na úrovni počasí i společenského dění.

Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce

Mgr. Zdeňka Bőhmová

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...