Hledáte zajímavý program na firemní akci nebo podnikový večírek?
Zprostředkujte Vašim zaměstnancům sezení s astrologem, kde se budou moci dozvědět něco o sobě a také o svých dalších možnostech či postupu v zaměstnání!
Mnoho lidí má vlohy, o kterých vůbec netuší a proto je ani nerozvíjí. Často pracují v oboru nebo jsou na místě, které jim nevyhovuje a chodí do práce jen kvůli financím.
Kdyby však dostali příležitost v profesi, která je jejich opravdovou parketou, zaměstnání by je začalo bavit, stali by se mnohem kreativnější a výkonnější.
Často se nemusí jednat ani o totální změnu zaměstnání, protože podobné místo se najde i v rámci jedné firmy. Pak může být velkou výhodou znalost prostředí a také oboru, ve kterém se firma profiluje.

Školení pro personalisty a manažery
Vedoucí pracovníci a personalisté by toho měli co nejvíce vědět o svých podřízených, kolezích a také adeptech, kteří se ucházejí o určité místo. V životopise a u osobního pohovoru se každý snaží vzbudit ten nejlepší dojem, ale neprozradí nic o svých slabinách a nedokonalostech, které však mohou být v jeho pozici nakonec fatální.
Pokud firma  například přijme účetního, který není  systematický a naopak má sklony k chaosu, může to být následně velký problém. Přitom tento člověk by se mohl velmi dobře uplatnit na jiném místě, například v přímém styku se zákazníkem, protože může mít zvýšenou empatii k lidem. Vždyť každý má to své místo pod Sluncem, jde jen o to ho najít..

Otázkou firemní kultury je také nabídnout pomoc zaměstnanci, který má  vážné rodinné nebo zdravotní problémy. To je však často nemožné, pokud si o ni tento člověk sám neřekne, například proto,  že je příliš uzavřený nebo se o svých problémech stydí hovořit.  Navenek to přitom může vypadat, že nemá zájem o práci.
Dobrý personalista nebo vedoucí, který se vyzná v astrologii, však takovéto skutečnosti tuší dopředu,  lépe pochopí danou situaci a pomůže najít řešení vhodné pro zaměstnance i pro firmu. Může se  jednat finanční  pomoc, úpravu pracovní doby nebo částečný home-office. 

Přednášky a školení
Zpestřením podnikové akce může být i přednáška, ve které se vaši zaměstnanci dozvědí něco o vztahu astrologie s oborem, ve kterém pracují.
Běžný člověk patrně netuší o tom, že postavení planet Sluneční soustavy ovlivňuje například i dopravu a nehodovost na silnicích, výrobní procesy a jejich kvalitu. Trvanlivost výrobků je totiž přímo úměrná prostředí, ve které vznikaly. Vždyť hodnoty atmosférického tlaku, teploty nebo okamžité hodnoty magnetického a gravitačního pole na Zemi se mění v závislosti na ročním období nebo denní hodině a souvisí s postavením Slunce, Luny a některých dalších vesmírných těles.
Také úspěšnost marketingových akcí je hodně závislá na správném načasování.
Firma, která chce být úspěšná a své prostředky vynakládat opravdu efektivně, by měla o těchto principech vědět a nejlépe je i využívat! Podle oboru vaší firmy lze uspořádat specializované školení pro vybrané pracovníky, kteří pak zavedou tyto principy do chodu vašeho podniku. Výsledkem pak bude maximální zefektivnění a také zvýšení obratu.