Osobní konzultace
Sezení s astrologem je v dnešní době něco jako konzultace u psychologa. Na rozdíl od něj však nemusí dělat dlouhé testy, aby zjistil, co se vás ukrývá zjistil, co se vás ukrývá. Pokud se jedná o astrologa s praxí, věřte, že bude mít za sebou bohaté zkušenosti jak člověka nasměrovat a případně mu pomoci i v obtížných životních situacích.
Je schopen před vámi rozkrýt možnosti, které otevírá vaše budoucnost prakticky na libovolnou dobu dopředu. Nebude s vámi hovořit v nesrozumitelných astrologických pojmech, ale použije jazyk, kterým sami hovoříte, jakoby jste právě seděli s dobrým přítelem.

Při konzultaci se podle Vašeho přání budeme věnovat osobnímu horoskopu, zdraví, budoucnosti, práci, vztahům nebo problémům a otázkám, které si připravíte. Můžete se libovolně ptát i na další osoby, které vás zajímají – partner, děti, příbuzné. Není tedy nutné jako u většiny jiných astrologů absolvovat zvlášť osobní horoskop, zvlášť rozbor budoucnosti a partnerský horoskop a také je jednotlivě platit.
Aby bylo možné informace i časové údaje kdykoliv oživit, lze na přání udělat i zvukový záznam ve formátu .mp3.   Ten Vám bude po konzultaci zaslán přes internet v odkazu na úschovnu, odkud si jej můžete během následujících dnů stánout do svého počítače.

Konzultace na dálku
Jste-li zdaleka a nemůže proto přijet na osobní schůzku, můžete využít možnosti promluvit si o svých problémech po telefonu nebo prostřednictvím webových aplikací, především meet, skype, messenger.
Telefonicky nebo emailem si vysvětlíme důvod konzultace a sjednáme termín. Napíšete mi také podklady k sestrojení horoskopu a případně i témata či problémy, které chcete řešit.

Sami si vyberete předpokládanou délku rozhovoru nebo rozsah písemného zpracování. Následně vám na email zašlu platební údaje. U nových klientů probíhá konzultace až po úhradě bankou (obvykle 1-3 dny po vaší platbě).
Ve smluvenou hodinu se pak spojíme a můžete se ptát podle svých potřeb.
Konzultace, která se věnuje rozboru osobního nebo partnerského horoskopu, nástinu vlivů planet v budoucnosti trvá podle potřeby klienta přibližně 1- 1,5 hodiny.

Ceny za osobní sezení nebo poradenství na dálku najdete zde:

Co potřebujete znát:
1. datum narození
2. čas narození, a to co nejpřesněji. Nejlepší údaje jsou v minutách, těm se dá opravdu věřit. Narozen v 5 hodin často v praxi znamená rozpětí od 4:30 do 5:30, což může způsobit i zásadní nepřesnosti ve výkladu.Když neznáte hodinu narození a nezjistíte ji ani u příbuzných, můžete zkusit dohledat tento údaj v archívech okresních či krajských úřadů, kam byly většinou odeslány z matriky či nemocnic. Zejména mladší ročníky budou jistě úspěšné.Pokud ani tam není zaznamenána vaše hodina narození, dá se provést rektifikace horoskopu, což je určení hodiny narození na základě vlastností, vzhledu a důležitých životních událostí, jako je odchod od rodičů, svatba, stěhování, data narození nejbližších příbuzných, zejména rodičů, případně i prarodičů a dětí.Znáte-li dobu narození alespoň přibližně – například bylo to ráno před východem slunce – dá se někdy přesný čas narození rektifikovat i na dálku. Jestliže ale vůbec nevíte, o který úsek dne se jednalo, pak je většinou nutná osobní konzultace. Za rektifikaci se připočítává částka podle pracnosti a délky tohoto výpočtu. V rámci běžné konzultace je zdarma.
Pokud neznáte hodinu narození ani přibližně, je možné horoskop sestrojit, ale podá nám méně informací. Některé vlivy či vlastnosti nebude možné zasadit do konkrétních oblastí života. Pokud některé události nebude možné přesně vymezit, řeknu vám časové rozmení, kterého se budou týkat.
3. místo narození. Důležité je i místo pobytu osoby, pokud se liší od místa narození. Osoba se například narodila na Slovensku a bydlí trvale v Praze. Nezbytné je to zejména v případě zahraničních pobytů a cest. Jde-li o malé městečko v cizině, které není na běžných mapách, pak uveďte i nějaké větší město v jeho blízkosti a směr – například městečko A, které leží 30 km JV od města B ve státě C. Pokud neznáte čas narození, je místo bezpředmětné.