Žijeme ve světě hmoty a energií. Již Albert Einstein přišel na geniální spojitost mezi těmito dvěma pojmy: hmota se může měnit v energii a energie se mění v hmotu. Také proto na naše hmotná těla působí energie zvenčí: sluneční záření, teplo kterým si ohříváme svoje domovy, elektřina, ale také různé umělé vysokofrekvenční zdroje. Dnes je prokázáno, že na naší náladu a dokonce i zdravotní stav působí i barvy v interiéru, každá svou specifickou vlnovou frekvencí.

Podobným způsobem nás ovlivňuje poslech hudby nebo i lidské slovo. Také čísla mají svoje specifické vibrace. Odedávna je lidé používají k tomu, aby jimi označili určité množství a   kvalitu.
Jednička
například souvisí s pojmem málo, ale také chudoba, vlastnictví, jistota, základ.
Dvojka znamená mnohem více, je to již větší majetek, o který se můžeme s někým podělit. Dělíme se většinou s člověkem, ke kterému nás poutá emocionální vazba. Dvě tedy znamená dvojici, pár, ať už je stejného nebo různého pohlaví a současně i citový vztah, který ke druhému z dvojice máme. Podobně je to i s dalšími číslicemi.

Vibrace číslic je stejná v každé řeči, ve všech jazycích, protože nejde o slovní vyjádření číslice, ale o obsah tohoto pojmu.

Naše datum narození je složené z mnoha čísel, která nás označují, protože je od svého narození neustále někomu říkáme nebo někam zapisujeme. Vibrace těchto čísel nás proto jistým způsobem charakterizují  podobně jako jméno.  Jsou vypovídající nejen o našich vlastnostech, ale potažmo o způsobu jednání a možnostech, čeho můžeme v životě dosáhnout.

Kromě informací ze samotných  číslic obsažených v datu narození je důležité i kolikrát se tam vyskytují.  Indicií je však i to, že některá čísla v datu chybí..

Čísla také tvoří číselné roviny, ať už horizontální,  vertikální nebo diagonální.  I ty mohou být plné nebo naopak prázdné a prozradí nám, které vlastnosti používáme častěji společně a proto zvyšují náš talent pro něco konkrétního.

Kromě základní mřížky lze také vypočítat např.  číslo duchovní nebo osudové, vibrační cykly nebo převést vaše jméno nebo přezdívku na číslo. 

Na přání spolu projdeme rozbor   numerologické mřížky sestavené z data vašeho narození. Probereme, co znamenají jednotlivá čísla nebo číselné roviny, jaké kvality vám do života dávají a na čem je nutné naopak pracovat. 

Numerologický rozbor se hodí i pro posouzení kompatibility s určitým partnerem,  kolegou v práci, kamarádem nebo rodinným příslušníkem.

Na rozdíl od astrologie je numerologie rychlejší a také stručnější. Výsledky jsou však kvalitativně podobné.  Základní informace si sebou odnesete vytištěné.
Cena je obdobná jako u astrologie a řídí se podle délky sezení, orientačně
1/2 hodiny 400 Kč, 1 hodina 700 Kč.

Charakteristika desetiletí života na základě numerologie

0. až 9. rok života

První desetiletí má na svém počátku nulu, která nedokáže zatím určit naši identitu. V tomto období se dítě intenzivní vyvíjí ale zatím si neuvědomuje kým je, jaké jsou jeho možnosti, co vše si může dovolit. Je to období velké proměny z roku na rok, kdy charakteristiky jednotlivých let jsou od sebe odlišné nejvíce v celém životě.

10.-19. rok života

Jednička na počátku umožňuje uvědomit si, kdo vlastně jsem, co ve svém životě chci, jaké mám vlastnosti, co od sebe mohu očekávat. V tomto období si člověk utváří vlastní postoje a učí se uhájit si svou sféru zájmu, trvat si na svém. Později v životě je již velmi obtížné vybudovat si vlastní identitu, protože jenom v tomto desetiletí má člověk nejvíce času sám na sebe a svůj vlastní vývoj. Mezi 10. až 19. rokem života ještě tělo není dospělé a mozková centra se dokáží naplno rozvíjet a absorbovat nové poznatky.

20.-29. rok života

Třetí desetiletí života je především o vztazích. Produkce hormonů je nejsilnější a tak je zde silná potřeba s někým být a předat své geny dalším generacím. I když rozumově dnes lidé často odkládají plození potomstva na pozdější dobu, sexuální pud je vede k tomu navazovat vztahy a prožívat city k druhým lidem.
Číslo dvě je především o tom, jak se v dané situaci cítím, jaké emoce vyzařuji vůči druhým lidem. Vyjadřování lásky, náklonnosti, schopnost péče, ochota něco ze sebe dát a podělit se, to jsou témata tohoto desetiletí. Ti kdož se v něm rozhodnou plodit a vychovávat děti, naplní tyto roky života mnohem intenzivněji, protože rozvíjejí svoji přirozenost a mohou nabídnout více než kdykoliv později.

30.-39. rok života

Trojka je číslo intelektuální, zahrnuje oblast pravé části hlavy, tedy i pravé mozkové hemisféry. V tomto desetiletí se člověk nejlépe naučí vyjádřit své názory a otevřeně je říkat na veřejnosti. Je kreativní, ocení krásu i intelekt. Je to nejlepší období pro posun v kariéře, zejména pro obory spojené s uměním nebo obecně duševní prací. V tomto čase je vhodné dále se vzdělávat nebo se věnovat vzdělávání svých dětí. Jsou to roky, kdy zvládáme své úkoly ještě s určitou lehkostí a nadhledem, děláme si plány do budoucna, dokážeme se povznést k výšinám a jít za svými sny. Cestovat, pracovat v zahraničí, dělat intelektuální nebo uměleckou kariéru.

40.- 49. rok života

Páté desetiletí života nás hodí díky čtyřce n zpátky na zem. Zatíženi mnoha povinnostmi se často plácáme v běžném životě a s odřenýma ušima zvládáme své materiální a finanční závazky. Budujeme si zázemí i do budoucna a to jak pro sebe, tak pro své děti nebo vnoučata. Stavíme nové domy, zahrady, věnujeme se praktickým činnostem, které nám zaručují určitý komfort a zázemí. Můžeme se doučit mnohým praktickým dovednostem , ale často jsme natolik unavení a vysíleni, že pod tíhou povinností padáme na zem. 49. rok života

Představuje bilancování uplynulého období a nových plánů. Ještě jsme v zajetí starého způsobu života a starých schémat uvažování, ale už víme, že se něco musí změnit, že se svým životem takto nejsme spokojeni. Sníme o novém uspořádání, hledáme nové možnosti svého vývoje. Na dosah jsou nové začátky, ale nejdříve musíme dokončit staré závazky a opustit to, co by nás v budoucnu svazovalo.

50.-59. rok života

Toto desetiletí znamená obrat, protože se posunujeme nahoru a dokážeme věci opět prožívat naplno. Je to odrazový můstek, který nám umožní být zase aktivnější, využít nových příležitostí a dohnat, co jsme za uplynulé období zameškali. Užíváme si přítomnosti plnými doušky bez ohledu na to, co bylo nebo co ještě může být. Nacházíme odvahu dělat i zcela bláznivé věci nebo riskovat.
Snadněji dosáhneme rovnováhy mezi sebou a blízkými lidmi kolem nás, dokážeme je strhnout pro své prožitky sdílet je s nimi naplno. Jsme sami v sobě, ve svém vlastním středu, máme větší šanci pro životní harmonii a tím i celkovou spokojenost, protože nezanedbáváme ani sebe ani druhé. 50. rok života

Nula jen posiluje pětku a tak jde o čistý začátek. Uvědomujeme si, že jsme překročili určitou linii a začíná etapa našeho zrání. V této chvíli se mnoho lidí snaží svůj věk zatajit nebo nebrat na zřetel, tím si však brzdí svůj další vývoj.
Tento rok umožňuje úplnou svobodu, odstřihnutí se od minulosti a schopnost podívat se na svůj život ze zcela jiné perspektivy. Nemá cenu se ohlížet za tím, co bylo či nebylo, ale spíše hledat co chci a co mohu ještě zažít.
Je to jako rozlet ptáka, které opouští hnízdo a ještě neumí správně mávat křídly, proto se zatím potácí a padá k zemi. Čím déle se však budu pokoušet létat, tím větší šanci má vyletět vysoko do oblak a užít si ten opojný pocit vlastní svobody a nových možností.

60.-69. rok života

Sedmé desetiletí představuje čas harmonie, klidu a míru. Do popředí se dostává potřeba mít pěkné mezilidské vztahy jak v rámci vlastní rodiny, tak širšího příbuzenstva nebo přátel. Materiální stránky života již nehrají takovou roli, není zde ani tolik energie, aby se člověk honil za dalšími a dalšími dobrodružstvími.
Dokáže druhým vycházet více vstříc, dělat kompromisy, často se snaží druhým dělat pomyšlení. Obdarovává své blízké, nabízí společné prožitky, které jsou spíše duševního a kulturního rázu. Společná posezení, povídání si, sdílení názorů. Je zde silný zájem o život svých blízkých,především dětí a vnoučat a potřeba ho sdílet alespoň prostřednictvím jejich vyprávění. Hodně lidí se věnuje i svým kulturním koníčkům, čte, cestuje za prožitky, sleduje společenské dění.

70.-79. rok života

Osmé desetiletí života nás vrací zpátky na zem. Je zde již větší potřeba pečovat o své tělo a zdraví. V této fázi života je člověk již pasivnější a spíše o sebe nechává pečovat ty druhé, například navštěvuje lékaře, podstupuje různé zákroky.
Je to často období přemístění se do područí druhých, například k dětem nebo do domova seniorů, případně jen přehození odpovědnosti za své materiální záležitosti do jejich rukou. V tomto období řeší právně věnuje svůj majetek či finance, odkazuje je do budoucna nebo nechává již v přítomnosti k užívání svým potomkům.
Pomoc od druhých je vítána, člověk o sebe alespoň částečně přestává rozhodovat sám. Má větší potřebu se radit a spoléhat na druhé.

80.- 89. rok života

Kdo se dožije devátého desetiletí, stává se často natolik navázán na své blízké, že nedokáže oddělit vlastní prožitek od jejich. Bere si za své její starosti i bolesti v životě i ve smrti, která se promítá všude kolem, protože většina vrstevníků je již mrtvá nebo v tomto desetiletí umírá. Je to tedy i období ztrát a bolesti a smíření se se skutečností, že smrt může přijít kterýmkoliv okamžikem.
Bolest a smrt se tedy stávají běžnou součástí života a nejsou strašákem nebo nepřítelem, ale spíš branou k vyššímu poznání a osvobození se od strastí, které člověka na Zemi provází. Připoutanost k partnerovi – pokud ještě žije – je velmi silná.

90.- 99. rok života

Jen málo lidem je dáno prožít i 10. desetiletí svého života a ještě méně z nich si přitom uchová čistou mysl. Devítka ukazuje na povznesení se nad běžný život a běžné starosti i radosti i povinnosti. V této chvíli již nic není důležité, člověk je povznesen nad jídlo, komfort, nedokáže již prožívat běžné lidské emoce. Nevnímá již tolik ani bolest, ani radost, ani smutek.
Mnozí jsou v této fázi života natolik odtržení od pozemského, že jejich duše si létá čistě prostorem a nepoznávají své blízké, péči o své tělesné potřeby přenechávají druhým.
Kdo byl však po celý život duševně aktivní a neprožil taková traumata, kvůli kterým na svoji minulost raději zapomněl, dochází k jakémusi osvícení. Dívá se na celý svůj život i svět z perspektivy, která dokáže zahrnout velmi dlouhý časový úsek a zkušenosti mnoha generací. Bohužel ti, kterým by tolik chtěl své poznání předat, aby se z něj dokázali poučit, mu už často nerozumí, protože jsou na zcela jiném vývojovém stupni.