Kurz  Automatická kresba a práce s intuicí
 1. část  –  základy automatické kresby
Brno Srbská 53, neděle 15. října 2023,  10.  – 16. hodin
mapování geopatogenních zón a energií v prostředí, energii rostlin a potravin, diagnostika zdraví člověka a nápravu zdravotních obtíží

2. část    – duchovní energie a vztahy
Brno Srbská 53, neděle 19. listopadu 2023,  10.  – 16. hodin
zobrazování energií v čakrách, duchovní  úroveň člověka,
energetické vazby ve vztazích a jejich náprava, ochrana před negativními událostmi a lidmi,
smíření nebo rozpojení ve vztazích, přitahování si věcí, událostí nebo lidí do života

Kurz je určen i pro naprosté laiky, nepotřebujete umět malovat!
Obě části jsou nezávislé, přihlásit se můžete na jeden nebo na oba podle vašeho zájmu.
Kurz bude proložený meditacemi, které nám pomohou lépe se naladit a využívat mimosmyslového vnímání.

Cena 1.400 Kč za jednotlivý seminář, platba na místě nebo dopředu přes BU,
přihlášky posílejte emailem, místo a popis cesty viz kontakt

Automatická kresba vzniká vypnutím vlastní mysli – vůle a naladěním se na jiný objekt, většinou člověka nebo zvíře. Ten nemusí být ani přítomen, vnímavý člověk se dokáže napojit i na dálku. Z etických důvodů by k tomu měl mít pochopitelně také  souhlas dotyčné osoby.

Při automatické kresbě je ruka vedená podvědomým. Ten, kdo kreslí, je tedy v podstatě pouze prostředníkem, něco jako médiem, které předává získané informace prostřednictvím ruky na papír.

Automatická kresba prozradí momentální energetický stav objektu zkoumání a to na úrovních energií, které však mají přímou souvislost s činností orgánů a tím i se zdravím. Na kresbě se často projeví i nerovnováha, kterou člověk zatím nevnímá jako chorobu, ale která by se mohla v budoucnu takto projevit. Využívá se proto i jako diagnostická metoda v preventivní péči o zdraví.

Terapeutická automatická kresba se slouží k vyladění energie v oslabených orgánech, čakrách či meridiánech, přičemž používáme i působení energetické délky barev, energie diagnostikovaného, terapeuta, zářičů či dokonce skupinové terapie malováním.
Automatická kresba prozradí i psychické vyladění člověka, směr jeho uvažování, úroveň duchovního života, odhalí přítomné duchovní bytosti, které mu v životě pomáhají nebo naopak negativní astrální bytosti a duše, které jsou na něj napojeny. Pomocí kresby můžeme negativní vlivy odstranit a naopak si přitáhnout pozitivní ochranu, energii a tím i zlepšit svůj osud. K tomu je však nutná dlouhodobější práce na sobě samém.

Automatickou kresbou lze rozpoznat také energetické sladění v partnerském vztahu či ve vztazích obecně. Prozradí, zda je vztah založený na sexu, materiálních výhodách, duševním souznění, duchovním propojení nebo zda se jedná o srdeční záležitost. Kresbou i jinými metodami pak můžeme tento vztah dále ovlivňovat směrem k vzájemnému souznění.
Automatická kresba ukazuje energie v daném okamžiku. Po nějaké době se tedy může změnit vlivem toho, že se v životě posouváme. Funguje i jako samostatný zářič. Pokud do ní vkládáme svoji energii, pomůže nám pozitivně ovlivnit realitu.