aktuality politika

Kam dál, Ameriko ?

Aneb Co najdeme v horoskopu volebního slibu Donalda Trumpa

Pro astrologické laiky je nutno říci, že tento horoskop nevypovídá jen o tomto okamžiku nebo obsahu jeho projevu, ale také o jeho cílech v roli prezidenta Spojených států a způsobech, jakými je bude prosazovat.

Amerika bude po dobu jeho volební období (a to nejen tohoto, ale případně i následujícího, pokud se americkým voličům zalíbí ) opravdu mnohem více zaměřena na vnitrostátní záležitostí než na zahraniční politiku. V horoskopu je velmi znát návrat ke konzervatismu, tradicionalismu, ale i k silné státní struktuře a mocenskému prosazování zákonů na všech úrovních. To je ostatně i celosvětový trend, jaký nás všechny čeká po další roky.

Mnohem větší slovo i moc dostanou tak v průběhu jeho volebního období soudci, úředníci a politici, kteří budou velmi často postupovat značně byrokraticky a neúprosně. To může Spojeným státům pomoci k upevnění vnitřní struktury státu a nastolení jistého pořádku, protože těmto postupům neunikne doslova ani myš.

Nezdá se však, že by to výrazně prospělo i americké ekonomice. Národní bohatství příliš neporoste a také nelze v nejbližší roky očekávat růst výroby nebo obchodního obratu. Jediný, kdo zbohatne, budou banky a bankovní účty úředníků, politiků a špiček vedení firem. Lze očekávat omezení investic, jak do rozvoje, a tak i do rekonstrukcí nebo oprav.

Obchodní bilance bude trpět velkými výkyvy. Mnohé z dosavadních obchodních, ale i diplomatických smluv se zahraničím budou zrušeny. Ekonomika bude nadále založena spíše na dovozu než na vývozu.

Donald Trump je znám svými nekompromisními postoji. Jeho rozhodnutí se však vždy podřizuje tomu, co je právě výhodné nebo líbivé, a tak se nedá spoléhat na to, že by dlouhodobě dodržoval jeden směr nebo stejný cíl.

Přestože od něj málokdo očekával sociální cítění, protože na prvním místě jeho života stojí samozřejmě John Donald Trump sám, jeho volební program, ale i horoskop to vyvrací. Na sociální politiku půjde za jeho éry více prostředků a bude se víc zabývat i problémy okrajových menšin. Také na výzkum nemocí a léčbu rakoviny se podaří získat větší příspěvky a dary.

Lid však bude mnohem více podroben zkoumání policejních úřadů i tajných služeb, které budou mít zanedlouho přístup i do nejsoukromějších údajů. To je však poněkud v rozporu s deklarovanou svobodou, kterou sám zastává a také s Ústavou Spojených států amerických.

Vzhledem k jeho těsnému sladění s horoskopem Ameriky lze očekávat, že dá do pohybu dění v zemi mnohem více než jeho předchůdce Obama. Rozhodně bude iniciovat mnohem více zákonů nebo jejich úprav. Zasáhne také významně do obranyschopnosti Ameriky, tím, že posílí její vyzbrojování a modernizaci. Je pravděpodobné, že i přes své nynější postoje bude iniciovat nějaký zahraniční válečný konflikt.

Dorozumění s ostatními národy bude za jeho éry opravdu omezeno, stejně tak jako nové mezinárodní dohody.

Bratková Alena

Astrolog, homeopat

Mohlo by se vám také líbit...