Výklad osobního horoskopu je možný z pohledu tradiční astrologie pro jednotlivé oblasti života. Patří sem základní vlastnosti, fyzické a zdravotní předpoklady, intelekt, práce či povolání, partnerské vztahy a vztahy k lidem obecně, materiálně-finanční předpoklady aj. Můžete si sami vybrat, které oblasti vás zajímají nebo se spolehnout na astrologa a nechat si vyložit ty, které jsou zvýrazněny ve vašem horoskopu.Z pohledu moderní astrologie jde o psychologický pohled na problematické aspekty vaší osobnosti. Zde se hledá, co je za tím, co nás trápí, co řešíme, proč a jak.

Osobní neboli nativní horoskop se sestrojuje pro člověka (zvíře, hmotnou věc nebo i událost) v okamžik jeho narození (vzniku), přesněji prvního nádechu. Zohledňuje datum, čas i zeměpisné souřadnice místa narození. Zachycuje silové pole, které bylo v tomto okamžiku na naší Zemi. Symbolicky je znázorněno průmětem okolních těles na ekliptiku. Slunce, Luna a nejbližší planety mají největší význam, protože jsou k nám nejblíže. Při vyhodnocování horoskopu se berou v úvahu i důležité stálice a některé další body.
Základní horoskop odráží naše vrozené vlastnosti a dispozice. Co s nimi v průběhu života uděláme, to už je jenom naše věc. Zde je i základní slabina astrologie – neukazuje jedince takového, jaký v dané chvíli skutečně je, ale pouze jakým by mohl být. Odhadne rozeného lenocha od člověka pracovitého, ale nemůže již určit, nakolik se změnil vlivem výchovy, prostředí i životních zkušeností. Je také mnoho lidí, kteří byli obdařeni při narození velkým talentem. Jestliže se však spoléhají pouze na své štěstí, mohou příležitosti snadno promarnit.

Ve zdravotních horoskopech můžeme přečíst údaje týkající se vitality člověka a jeho zdraví. Je to jakási obdoba genetických informací. Někdo se narodí s dobrým kořínkem, o své zdraví se nestará, celý život tvrdě pracuje, pije, kouří dožije se v pohodě devadesátky. Jiný je zase churavý od peřinky, šetří se, drží diety, bere nejrůznější léky a přes veškerou péči lékařů se nedočká důchodového věku. Většina z nás je ale někde uprostřed. Máme dispozice k různým nemocem, ale když se budeme trošku snažit, můžeme se jim vyhnout nebo je zmírnit.
A v tom nám může pomoci právě astrologie. Vymezuje dispozice k onemocněním, upozorňuje na slabší zóny nebo možnou disfunkci orgánů. Neznamená to ale, že člověk musí nutně touto nemocí trpět, jen že k ní má sklony. Proto má také smysl o tělo preventivně pečovat.

Na psychické úrovni souvisí dispozice k onemocněním s určitým typem chování nebo prožívání.  Často se hovoří o psychosomatice. Fyzické tělo a duševní stav si můžeme představit jako spojené nádoby. Jestliže jsme dlouhodobě ve stresu, nešťastní nebo frustrovaní, pak i tělo snadněji podlehne nemoci. Stejně tak pokud je nemocné tělo a máme třeba bolesti, patrně nám nebude do smíchu. V horoskopu nás například Mars ve znamení Raka může varovat před zadržováním hněvu a negativních emocí, což může na fyzické úrovni vést ke zvýšené žaludeční kyselosti a následně riziku žaludečních vředů. Pochopením a změnou životních postojů můžeme vylepšit své zdraví a předejít nemocem.
Z východní medicíny zná asi každý pojem biologické hodiny, kdy se po dvou hodinách střídá orgán, jež je na vrcholu činnosti. Existují však i astrologické hodiny, které vymezují biologické křivky pro jednotlivé orgány. Jsou složitější, protože je jich pro každý orgán několik, nezávislých na sobě a s různou délkou cyklu. Můžeme je však přesně časově vymezit a popsat jejich význam. To má opět svůj smysl pro prevenci. V období jejich minima omezíme zátěž a orgán budeme posilovat. V maximech si můžeme směle naplánovat i náročnější úkoly a počítat s dobrou fyzickou kondicí.
Podobně je to při výpočtu rizikových období pro úrazy. Zlomit si nohu nebo havarovat s autem nemůžeme v libovolný den, může se to přihodit pouze ve vymezené roky a určité dny. Pokud jsme schopni naslouchat, pak se v tato období rizikovým aktivitám vyhneme a zvýšíme pozornost a opatrnost. Můžeme třeba také preventivně posilovat kostru a tím riziko eliminovat.Z horoskopu se dá vyčíst i citlivost na jednotlivé druhy léčby, zda se pro nás hodí razantnější alopatické léky nebo zda bychom měli raději zvolit jiný způsob, jako je třeba fytoterapie, reflexní masáže, homeopatie či etikoterapie. To je možné jak celkově, tak pro dané orgány a čas.
Astrologie pomáhá také najít vhodná období pro podání léku, aby došlo rychle k uzdravení. V homeopatii pomůže výběrem vhodného termínu někdy eliminovat riziko zhoršení. Neměli bychom ani promeškat období, kdy preventivní zákroky budou účinnější nebo kdy se tělo může i samovolně uzdravit.

Prognostický horoskop
Nejčastější dotazy směřují k budoucnosti, což je přirozené. Lidé chtějí vědět, chtějí se mít na co těšit, zejména pokud jejich přítomnost není právě uspokojivá. Vždyť očekávání něčeho krásného je také krásné a svou budoucnost si tvoříme právě svou vírou a očekáváním.Astrologie není věštectví, nedává předpovědi typu: „Zítra v 15 hodin potkáte modrookého blondýna“. Planety se kolem Slunce pohybují s matematickou přesností. A podle toho, jak jsou právě natočeny k našemu horoskopu narození, cítíme jednou jejich působení jako stimulující, jindy jako tlumící. Někdy je nám přirozeně lehce a vše se daří bez zvláštního úsilí, jindy jsou naše snahy marné a výsledek zdaleka neodpovídá množství vynaložené práce. A právě tyto individuální hodiny lze s pomocí astrologie přesně určit. Dozvíme se tedy, kdy se budeme cítit dobře, kdy budeme mít dostatek energie i rozhodnosti, abychom se pustili do nových plánů a kdy musíme naopak vyvinout více trpělivosti a úsilí. Kdy budeme připraveni, abychom někoho přijali do svého života a cítili se s ním dobře.Nejvíce žádaný je přehledný rozbor budoucnosti na jeden rok i na několik let dopředu podle vašeho přání. K jeho vypracování se používá kombinace různých astrologických metod, především tranzity planet, sekundární nebo solární direkce, solární horoskop aj.

Tranzity planet zachycují objektivní pohyb planet ve svém zdánlivém ohybu kolem Země ve vztahu ke konkrétnímu horoskopu. Poskytuje obraz toho, jak jsou podmínky ve společnosti v daném čase nakloněny k uplatnění nebo vyniknutí pro danou osobu.
Sekundární direkce
 slouží k vymezení důležitých životních zlomů a vypovídají především o vnitřním stavu člověka.
Solární horoskop charakterizuje stručně jeden rok života od narozenin k narozeninám.
Mnoho lidí chce podrobnější horoskop, třeba i na jednotlivé dny. Protože takto podrobně rozebírat vlivy ručně vyžaduje velmi mnoho času a práce, vyšel by takový horoskop značně draze. Používá se proto zjednodušení pomocí počítačových programů, které práci urychlí a tím se horoskop stává cenově dostupným pro každého. Takový horoskop pochopitelně nemůže přesně vystihnout konkrétní události, ale může vám pomoci v každodenním životě, protože snadno rozlišíte své dobré i špatné dny. Pro větší věrohodnost lze obě metody kombinovat – roční počítačový horoskop doplnit charakteristikou roku zpracovanou astrologem.

Karmický horoskop
Mnozí z nás věří, že naše duše není omezena jen jedním životem. Z tohoto pohledu je horoskop zápisem její cesty a obsahuje informace o tom, co prožila a kam až dospěla ve svém vývoji. Během jednoho života se člověk změní jen málo, proto horoskop nese i stopy životů dřívějších. Nejčitelněji je v něm ale zobrazen život poslední a okolnosti jeho smrti. Na horoskopu se promítají i zážitky prenatálního věku a samotný porod, proto jsou pro náš další život tak důležité.
Díváme-li se tedy na horoskop z karmického pohledu, není okamžik našeho zrození náhodný. Není pak nespravedlivé, že někdo má „krásný horoskop“ a jiný zas obtížný. O ten krásný se totiž člověk musel zasloužit již dříve. Harmonické aspekty představují vlastnosti a úkoly, které jsme v minulosti vyřešili, dovednosti, které jsme získali. V tomto životě se jimi již nemusíme zabývat, naopak, můžeme se o ně opřít, protože nám jdou jaksi samy, bez většího snažení.
Neharmonické aspekty poukazují naopak na místa problematická. Na to, co jsme v minulých životech nezvládli. Během tohoto života jsme pak s těmito problémy konfrontováni. Dělají nám potíže tak dlouho, pokud se jim nenaučíme. Horoskop nám pomůže vysvětlit, jaká jsou tato místa, kdy budou problémy výraznější, kdy se budou řešit. Pomůže nám hledat i východisko, tedy co dělat, co a jak napravovat.

Pro mnohé je důležitý životní úkol, „odkud a kam směřujeme“. Pokud žijeme v souladu s tímto úkolem, jsou nám vnější podmínky více nakloněné, než když se ho snažíme obejít.
Karmické hledisko je velmi důležité v mezilidských vztazích. Ty nejsou téměř nikdy náhodné. Partnerské vztahy, ale také vazby mezi dětmi a rodiči, v zaměstnání nebo mezi přáteli mají většinou svůj původ hluboko v naší minulosti. Lidi jsou k sobě přitahováni právě proto, aby si mezi sebou dořešili své dřívější problémy a nesrovnalosti. Ale také proto, aby si vzájemně pomohli a obohatili se. A konkrétní údaje o tom nalezneme právě v horoskopu.