Homeopatie patří k jemným způsobům léčby. Její zakladatel, Samuel Hahnemann, byl již před 200 lety nespokojen s tehdejšími často drastickými lékařskými postupy, které byly pro pacienta mnohdy horší než nemoc sama. V klasické medicíně se na příznak nemoci, kterým může být například zvýšená teplota, použije prostředek, který má účinek opačný, tj. který teplotu organismu snižuje. Tím ovšem nemusí dojít k vyléčení, vždyť zvýšená teplota je jen obranným projevem organismu, může tak například bojovat s vnitřní infekcí. Jestliže teplotu násilně snížíme, vlastně tak tělu znesnadňujeme jeho vyléčení. Často tak dochází k potlačení příznaků nemoci, která se později projeví jiným, horším způsobem. Třeba potlačení ekzému kortikoidy vede často ke vzniku astmatu. V homeopatii se léčí na principu stejné stejným, přesněji podobné podobným. Například vodnatá rýma se může vyléčit výtažkem z cibule, který při podání zdravému člověku způsobuje slzení a výtok z nosu. Používají se velmi malé dávky látek, které jsou speciálním způsobem naředěny, tzv. dynamizovány. Při tomto procesu přechází informace léku – jeho otisk – do nosného média, nejčastěji vody, lihu či cukru. V léku tak nakonec nemusí zůstat ani jediná molekula účinné látky. Je to proto, že lék působí na zcela jiné úrovni. Nese sobě pouze určitou informaci, kterou předává organismu. Jedinec se pak na základě této informace uzdravuje sám.
Homeopatické léky povzbuzují obranné síly člověka a jeho vitalitu. Přispívají však i k lepší duševní rovnováze a celkové spokojenosti člověka. Zdravý a duševně silný člověk je totiž mnohem lépe schopen čelit negativním vnějším vlivům, ať už se jedná o záludné viry či bakterie nebo jen o problémy denního života. Člověk totiž nikdy neonemocní jen tak náhodou, protože vzduchem kolem něco letělo. Nemoci podlehne jen oslabený jedinec, který je jakousi připravenou živnou půdou pro namnožení mikroorganismů.
Homeopatie je velmi účinná při akutních onemocněních, jakými jsou chřipka, angína, ale i závažné infekce, například sepse, kde působí často i rychleji než antibiotika. Lze ji však s nimi i bez problémů kombinovat. Důležité je vybrat přesný lék, který Vám těžko někdo poradí po telefonu. V lékárně nabízené různé homeopatické preparáty proti chřipkám apod. jsou směsicí nejznámějších léků pro toto onemocnění. Některý z nich může opravdu zabrat, ale je to stejné, jako plašit hejno vrabců střelbou z brokovnice.

Lidé nejčastěji vyhledávají homeopata pro řešení dlouhodobých chronických obtíží, které vzdorují alopatické medicíně. Často jde i o choroby, které byly lékaři označeny jako nevyléčitelné, například astma, exémy, kostní výrůstky. Je však třeba si uvědomit, že lidské tělo je živý orgán a neustále se přestavuje, včetně kostí, které jsou také složeny jen z buňěk. Dostane-li v podobě léku novou informaci, může se v budoucnu obnovovat již podle podle správného vzorce.
Stále častěji se na tento způsob léčby obracejí mladí lidé, například matky malých dětí, které chtějí o zdraví své rodiny pečovat přírodnější cestou. Homeopaticky léčené děti jsou pak odolnější, sebevědomější a dobře se vyvíjejí. Také dospělý člověk léčený klasickou homeopatií snadněji přijímá důležitá životní rozhodnutí a napravuje ve svém životě, co bylo dosud špatně. Lidé, kteří se rozhodli jít duchovní cestou, používají homeopatii jako podpůrný prostředek v období změn a náročných životních situací.

Klasická homeopatie vychází z Hahnemanova pravidla: Jeden lék v jednom čase. Vybírá se tzv. konstituční lék, který je pacientovi na míru a odpovídá jeho vrozené fyzické konstituci, povahovým rysům i typu onemocnění. Ten povzbuzuje obranné síly organismu a posiluje člověka na všech úrovních. Působí i na různé zdravotní problémy které má, měl nebo by i mohl mít v budoucnu. Jeho podání pak může kdykoliv přispět k větší odolnosti, např. v době chřipkového onemocnění může posílit jeho imunitu, i když nebyl na tuto nemoc původně vybrán.

Protože člověk se během svého života vyvíjí, nemusí tento jediný lék postačit. Je také velmi obtížné najít jediný lék, který by odpovídal všem vlastnostem člověka a pokryl ho tak komplexně. Současní homeopaté proto vybírají více po sobě jdoucích léků, jež řeší člověka v daném čase a prostotu. Jestliže se člověk v životě či během léčby posune, dostává jiný lék, který více odpovídá jeho momentálnímu stavu. Tento způsob léčby je sice časově nejnáročnější, ale dokáže vyřešit i závažné zdravotní prolbémy. Označuje se jako léčení po vrstvách.

EAV – elektro akupunktura podle Volfa – je oblíbenou metodou zejména v Německu a Rakousku, praktikují ji však četní homeopaté z řad lékařů i nelékařů také u nás. Proměřením akupunkturních drah jsou zjištěny oblasti energetické nerovnováhy v těle. Disproporce je možné vyrovnávat akupunkturou nebo jsou k tomu používány homeopatické léky. Do elektrického okruhu procházejícího i člověkem je vložen standart léku a přístroj ukáže, zda je vhodný. Podle této metody dostávají pacienty často více léků nebo složených bylinných či homeopatických preparátů. Některé problémy lze pomocí EAV vyřešit, jiné odolávají. Jednak nelze z časových důvodů proměřovat každému stovky léků, takže výběr je omezený a dále žádný přístoj nemůže nikdy nahradit lidský mozek, schopný i jemného cítění a vnímání pacienta ve všech souvislostech.

Boironské schéma – francouzská firma Boiron, jeden z největších světových výrobců homeopatických léků byla první, která je do naší republiky po r. 1990 přivezla. Můžete si je dnes zakoupit či objednat prakticky ve všech lékárnách. Pro větší rozšíření léků pořádá školení lékařů a má vypracované postupy, které léky a v jakém sledu se předepisují při nejčastějších onemocněních. Princip léčení odpovídá alopatické medicíně, určité nemoci odpovídá jeden nebo více homeopatických léků. Pokud však lék nerezonuje s pacientem na hlubší úrovni, nemusí nemoc vyléčit nebo ji vyléčí jen částečně. Tento typ předepisování praktikují nejvíce praktičtí či odborní lékaři v rámci své ordinace nebo soukromé praxe. Je to proto, že nemají na každého pacienta tolik času, aby ho mohli řádně vyšetřit a najít mu lék odpovídající jeho hlubší konstituci.