Dětský horoskop je zaměřen na vrozené vlastnosti dítěte, které pak můžete úspěšněji rozvíjet nebo naopak korigovat. Lze ho vypracovat pro dítě v každém jeho věku, ale čím dříve, tím lépe. Jestliže budete znát vlastnosti dítěte a jeho specifické potřeby, co v dané chvíli prožívá, cítí, potřebuje nebo co ho trápí, pak mu můžete lépe porozumět a vychovávat ho.

Můžete mít horoskop již pro novorozence, kterého jste si právě přivezli z porodnice. V tomto věku vás bude patrně zajímat, jak rychle se bude vyvíjet, ať už pohybově nebo mentálně. Jestli jeho pláč signalizuje jen krátké bolení bříška nebo bude lépe navštívit dětského lékaře. To ocení zvláště maminky dětí, které měly již při narození nějaké potíže. Dá se totiž odhadnout, jak dlouho mohou problémy trvat – zda několik hodin, dnů nebo dokonce týdnů. Tento výklad by si ale měly nechat vypracovat pouze vyrovnané ženy, které se nebudou strachovat z každého možného nachlazení dítěte, ale jež se naopak věnují prevenci.

U většího dítěte se můžete dozvědět, kdy bude mít předpoklady pro rozvoj pohybových schopností, kdy bude připraveno nastoupit do školky nebo do školy, jak se bude učit a jak si poradí v kolektivu.

Průběh dětského věku s vývojovými krizemi vám pomůže pochopit, co dítě v kterém období prožívá a kdy potřebuje vaši pomoc. Kdy chce mít od rodičů větší volnost, kdy může mít problémy s kamarády, kdy se poprvé zamiluje ..

Dědičné dipozice poskytnou odpověď na otázku: „Po kom to dítě vlastně je?“. Potřebujete k nim ale znát také data a nejlépe i hodiny narození rodičů či prarodičů.

Vztahy s rodiči a sourozenci, ale i s dalšími rodinnými příslušníky, vám pomohou nalézt oblasti společných zájmů a možností spolupráce. Na druhé straně objasní i místa a příčiny vzájemných nedorozumění.

Sportovní horoskop ukáže, které druhy sportů jsou pro dítě nejvhodnější, jak a kdy by mělo trénovat a také kdy se mohou dostavit první úspěchy.

Termíny pro očkování a lékařské zákroky pomáhají eliminovat vedlejší účinky  na zdraví dítěte, ale také psychické trauma spojené  s pobytem v nemocnici a odloučením od rodičů. Termín pro 1 očkování – vždy navržených několik možností – 150 Kč

Horoskop pro výběr povolání ocení zejména rodiče dospívajících ratolestí. Vytipuje různé druhy profesí, kterým by se dítě mohlo úspěšně věnovat.
Nejde o to určit jediné správné povolání, protože vždy existuje více oborů, ve kterých se člověk může úspěšně realizovat. Astrolog však může rodiče i dospívajícího nasměrovat, jaká kritéria by jeho profese měla splňovat, co je pro něj z hlediska dlouhodobé perspektivy důležité, co mu bude vyhovovat, v jakých oborech nebo mezi jakými lidmi se bude cítit dobře. Bere v úvahu potřeby dítěte tak, aby ho budoucí zaměstnání bavilo a naplňovalo. Popíše například pracovní podmínky, které jednou dítěti mohou vyhovovat, a naopak ty, jež by pro něj byly nepřijatelné.
Pokud máte již několik typů škol, lze mezi nimi diferencovat a to jak z hlediska úspěšnosti studia, tak i budoucí kariéry. Možná to bude pro někoho překvapivé, ale již v dětském věku lze předpovědět, kdy přijde v kterém oboru vrchol profesní úspěšnosti a kdy je například čas na změnu bez ohledu na to, co člověk v mládí vystudoval. 

ukázky konkrétních vypracovaných horoskopů: