Při osobní konzultaci se můžete ptát libovolně a tak se dozvědět přesně to, co vás zajímá. Horoskop je však možné zpracovat také písemně, což nabízí jen málokterý astrolog, protože jde o časově náročnou práci. U většiny nabízených horoskopů za tzv. dobrou cenu, to je řádově stovky či nižší tisíce korun za mnohostránkový horoskop, se jedná v podstatě jen o počítačový výtah, někdy částečně upravený a doplněný.
Mít svůj horoskop písemně oceníte zejména v delším časovém kontextu, protože se můžete k jeho jednotlivým částem rychle a opakovaně vracet i po letech. Zejména při podrobných prognózách do budoucna je pohodlné sledovat návody pro jednotlivé roky nebo měsíce a přizpůsobit jim své plány.


Horoskop představuje psychologickou sondu do osobnosti člověka nebo jeho budoucnosti. Umožňuje načrtnout jeho povahové rysy, fyziologickou stránku, ale i pocity a problémy, které může v budoucnu řešit s náznakem možných řešení nebo návody, jakými opatřeními se lze problémů vyvarovat.
Horoskop se také často zadává jako originální dárek, zejména dětské horoskopy, které věnují prarodiče dítěti do kolébky nebo svatební horoskopy. Dárkové horoskopy jsou psány vždy poutavou formou a podle možností zpracovány graficky, např. doplněny i fotografiemi nebo obrázky.

Vždy jde o autorský text na míru, nikoliv o počítačový výtah! Každý horoskop je tedy originál. V případě duševních děl je obvyklé požadovat platbu předem. Pojetí textu je minimalistické, zpravidla jedna až několik stran. Lze zadat i části stran, min. rozsah je ale 1/2 strany. Některé speciální výpočty jsou honorovány individuálně podle náročnosti. Horoskop je většinou zasílán e-mailem ale na přání ho můžete dostat i barvně vytištěný a zaslaný poštou.