Nový ročník studia Moderní astrologie začne
v sobotu 13. dubna  2024
fprezenčně v Brně a současně i formou webinářů.  Přihlásit se můžete ještě nyní! 
 

Po dohodě se můžete  podívat na některý ze seminářů ať už osobně v Brně nebo on-line, abyste viděli, jak výuka probíhá! přihláška  ke stažení

Existuje mnoho oborů, které nám umožňují nahlédnout pod pokličku osudu a případně i trošku zamíchat s jeho obsahem. Astrologie je však už po tisíce let jejich královnou. Chiromantie, numerologie, typologie, grafologie, výklad karet, sdělení jasnovidců jsou velmi přínosné, ale mnohdy dávají rozporuplné výsledky.
Astrologie je objektivní a přesná, protože vychází ze zákonitostí Vesmírů a planet Sluneční soustavy. A ty se po miliony let pohybují s matematickou přesností a řídí náš pozemský čas. Díky počítačům již dnešní astrolog nemusí dlouhé dny pozorovat oblohu ani provádět složité výpočty, ale zjistí pozice planet na libovolně dlouhou dobu dopředu či zpátky pouhým kliknutím počítačové myši.

Moderní astrologie vychází z tradičních, po tisíce let ověřených znalostí. Je však přizpůsobena dnešní době nejen co se týče výkladu, ale i metod vyučování. Rychlý vývoj civilizace za posledních 100 let způsobil, že se dnes usmíváme nad výklady obsahujícími slova král, kněz nebo sňatkový podvodník. Planety na obloze jsou stále stejné, jen se změnil se význam symbolů, které jim přikládáme.

Námitky materialisticky založených vědců jsou už jen sisyfovskou vzpomínkou. Astrologie dávno vyrazila stonky ze svých kořenů a prorostla podvědomím nových generací. Dnes již více než polovina populace nepochybuje o vlivu planet na náš život, věří na reinkarnaci, duchovní bytosti a mimosmyslové vnímání.

S horoskopy se setkáváme každý den, na každém rohu, ve všech médiích. Dnes již není problém získat informace, ale  vybrat ty kvalitní a odlišit je od bulvárního balastu. Je mnoho lidí, kteří se o astrologii zajímají, studují ji, ale dobrých astrologů stále není mnoho. Většinu zájemců odradí zdánlivá složitost nebo se spokojí s povrchními znalostmi, které ovšem nemohou poskytnout věrohodnou výpověď.

Je snadné udělat si počítačový výklad horoskopu nebo písemný rozbor od dobrého astrologa, ale nikdo vám nemůže sdělit vše, co je tam obsaženo. Pro přesný  výklad je totiž nutné dobře znám okolnosti života člověka a také jeho minulost, co prožil a jak se s ní vyrovnal. Proto nejkomplexnější informace získá majitel horoskopu, pokud sám astrologii rozumí.

A v čem se liší škola Moderní astrologie od jiných škol? Astrologická škola Moderní astrologie si  klade za cíl poskytnout studentům ucelenou koncepci výkladu, která by se později stala nosným pilířem pro další studia a jejich osobní pojetí. Je to stejné, jako naučit budoucí architekty základům konstrukce a stavebního materiálu, aby pak mohli sami projektovat domy.
Pokud se chcete naučit jenom rozebírat horoskopy pro svůj vlastní život, pak vám bude patrně stačit  zvládnout 1. cyklus, Základy astrologie, který se věnuje  podrobně rozboru horoskopů, jednotlivým planetám, prognostickým metodám a také srovnávání  horoskopů.

Návazný druhý  cyklus Astrologie v praxi je určen pro  vážné zájemce, které astrologie chytla, hodlají ji používat i pro širší okruh lidí  nebo ji dokonce provozovat jako své povolání. Jsou zde podrobně rozpracována témata, která nenajdete v literatuře ani na internetu, ale vycházejí z 25.-leté praxe profesního astrologa, dotazů a požadavků  klientů.

 3 -leté studium Moderní astrologie poskytuje komplexní základy astrologie. Poslední roky probíhají převážně dálkovou formou jako webináře, v pohodlí z vašic h domovů. 

Reference studentů a jejich weby:
Blanka studentka LA a posléze i MA, astrologii praktikuje pro své klienty a homeopatické pacienty. Poprvé jsme se potkali 1.10.2015. Přišla  jsem tenkrát spíš na čumendu již hotová homeopatka a tak jsem brala i studium astromedicíny. Jenže tvůj přístup mi nedal spát a stále více probouzel moji zvědavost. Astrologie v tvém podání úplně změnila můj život, jsem vděčná za vše,  co jsem se naučila.Také za osobní přístup, ke každému z žáků zvlášť.
Zdenkanejlepší studentka svého ročníku. Měla jsem tu čest poznat úžasnou astroložku a homeopatku, ale především lidsky skvělého člověka. Alence se podařilo svým působením a založením školy Moderní astrologie přinést astrologické poznání, coby tradičního hermetického oboru, mezi nás obyčejné smrtelníky. Tak jako planety na obloze stojí v roli učitele, který na nás působí svými výchovnými prostředky a nutí nás přijmout zodpovědnost za svůj život, tak i naše mentorka Alenka nám se svou kozorožskou poctivostí a důkladností předávala poznatky o vlivu nebeských těles na nás i na dění ve společnosti. Mnohým pomohla pochopit sebe samé, své blízké i dění kolem nás. Přirozenou formou nás přiměla o věcech přemýšlet v širších souvislostech. Její lekce nikdy nebyly jen o strohém předávání faktů, kterým bezesporu věnovala roky práce, ale byly o diskusi a vzájemném obohacování se. Hovořím v minulém čase, protože já osobně jsem již plné studium moderní a lékařské astrologie ukončila, a je mi ctí, že mohu tu a tam přispět svým článkem coby příležitostná redaktorka a absolventka astrologické školy Moderní astrologie. Alence a škole přeji velkou budoucnost a těším se na další kurzy, setkávání a společné letní semináře. Alenky si vážím nejen pro její pedagogické schopnosti, ale především pro její obrovský lidský rozměr.
Lenka   (začínala na kurzu v r.  2008) Divím se, že mě nevyhodila, protože z počátku jsem musela působit jako agent Sisyfosu. S postojem: No tak, ty jsi tady od toho, abys mě přesvědčila, jsem musela být nepříjemný student. A vidíte, přesvědčila. I na další studia – astrologii lékařskou, astrologii a homeopatii, letní školu….Co mi Alenčina škola umožnila?
1.Konečně jsem do školy chodila ráda
2.Slyšela jsem velmi rozmanité lidské příběhy
3.Moc ráda jsem se setkávala s ostatními studenty, zažila spoustu legrace
4.Snažila se pochopit rozdílné postoje a názory pramenící z našich energií daných okamžikem zrození
5.Pochopila jsem, proč jsem některými životními zkouškami musela projít a že ty, které mě čekají, snad přijmu s vědomím, že mě posílí
Ali, moc děkuji za vše a doufám že tě nevyděsím, když napíšu, že se školou rozhodně nekončím. Pro mě prosím připrav  Astrologickou Univerzitu Třetího Věku.
Tomáš, 6.12.2021 Astrologie je úžasná disciplína a přeji vám, ať obohatí vaše životy. Můj život již obohatila a dala mi základy tak, jak jsem si to představoval. Mě to takto stačí – základní horoskopy a tranzity. Na víc nemám v mém hektickém pojetí života bohužel místo. Základní vědomosti si chci udržet a chci s nimi umět pracovat. Snad se mi to podaří. Já jsem přesvědčen, že naše životy se odehrávají podle předem domluveného plánu, který má postupně pozvedávat naše duše do vyšších úrovní. S tím souvisí i partneři, se kterými žijeme. Máme rozeznat naše chyby a odstranit je, a stejně tak i náš partner by měl toto chápat a dělat.
Marie, 8.11.2018  Zkoušek se samozřejmě velice bojím, sama zajisté uznáte, že moje účast na seminářích je bohužel pasivní.. Astrologie mě však magicky přitahuje, byť pro ni nemám vlohy, jak bych si přála. Díky Vašemu vedení, profesionálnímu přístupu, nekonečné trpělivosti, nadhledu s humorem na seminářích s neopakovatelnou atmosférou jsem studium nevzdala. Ráda bych je ukončila co nejlépe, beze studu ze sebe samé, což se mi dosud nedaří.
Jana, 15.6. 2018 Když jsem se rozhodla, že chci poznat astrologii hlouběji, přihlásila jsem se na tříletou školu Moderní astrologie a měla jsem velké štěstí, že jsem si vybrala brněnskou školu paní RNDr. Bratkové, která je doktorkou přírodních věd, vyučuje moderní astrologii, lékařskou astrologii a také učí o souvislostech mezi astrologií a homeopatií. Její přístup k výuce zahrnuje i nové poznatky výzkumu vesmíru. Naučila nás tak chápat astrologii v širších souvislostech.
web: Astrologie poradenství Havlíčkův Brod
Simona, 3.6.2018  Přemýšlím, co jste řekla (narodit se s takovým horoskopem) a ono mít dostatek energie má i své stinné stránky, zbrklost, agresivita. Však víte. Každopádně jde o to, být spokojený s tím co mám. Jelikož já bych zase brala vaše vědomosti a znalosti. A jelikož to nejde, tak vy dál budete učit, protože v tom jste skvělá a já si budu poskakovat. Ani nevíte, že jste mi v životě dost pomohla, celkově astrologie, lidi co se kolem ní točí atd. Ono poznat sám sebe je to nej. Dobře jsem se tenkrát rozhodla, že jsem šla právě k vám.
Hanka, 18.3.2013   Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za nádherné studium, které mi opravdu hodně dalo a otevřelo oči. Určitě se budu astrologii nadále věnovat a prohlubovat své znalosti, abych jednou dosáhla profesionální úrovně. Studium u Vás se mi hodně líbilo, ráda bych navázala ještě lékařskou astrologií, ale to budu muset počkat, až se vrátím z Anglie, aspoň se tak budu mít na co těšit 🙂
Také Vám moc děkuji za pomoc ohledně migrény, homeopatika jsou úžasná!
Mgr. Martin V., 3.6.2012  ..konstatuji, že jsem udělal dobře, že jsem se rozhodl začít od začátku, tj. bez vynechání počátečních seminářů. I v úvodním semináři byly informace, které mně umožnily hlubší vhled do tématu a počínají ovlivňovat můj pohled na konkrétní horoskopy. …
Tím chci říci, že i když základní věci již vím, Vy svými materiály tyto informace nejen rozšiřujete, ale především UČÍTE s poznatky pracovat a vidět vše jinak: celistvěji, komplexněji ve svém projevu.
Myslím, že právě toto hledám …
Karin, březen 2012 Ještě jednou ti moc a moc musím poděkovat za ty celé dva roky, které jsem jezdila k tobě na astrologii. Byl to pro mne úžasně krásný čas a velké poznání. Až je mi líto, že to skončilo. Nezklamalo mě – to co jsem hledala, jsem také u tebe našla. V astrologii našla. A jak to vyučuješ a svým žákům to dokážeš podat, žádná abstrakce, jsou to důkazy na základě pozorování dějů v přírodě, ve vesmíru. Fakt moc pěkný. Děkuji moc!
web:  Astrolog-Nachod.
Jitka, jaro 2011… Poprvé jsem navštívila školu moderní astrologie na krátkém kurzu APK (astrologie pro každého). Astrologie mě okamžitě uchvátila, takže jsem se rozhodla přihlásit na dvouleté studium. A byla to velmi dobrá volba. Mám možnost srovnání s jinými astrologickými školami, ale tak ucelený a obsažný výklad, včetně tištěných strukturovaných dat a tabulek nedostanete v žádné škole.
Výuka je od začátku interaktivní. Na každé hodině je spousta praktických příkladů a každý student dostane svůj prostor a může se zapojit do výkladu. Začne si tak rychle osvojovat praktické dovednosti, které jsou pro astrologii nezbytné. Škola Moderní astrologie pani Aleny Bratkové vám dá pevný základ, na kterém se dá bez problémů stavět další astrologická praxe.
web: Astrologbrno
Martina, 16.10. 2011  .. děkuji moc za úžasný seminář Lékařské astrologie na téma: „Těhotenství a porod“. Takové množství odborných informací jsem ještě nezískala na semináři nikoho jiného, podrobné studium těchto cenných informací na konkrétních případech mě zabere několik měsíců. Dala jste mi zcela jiný pohled na danou problematiku.