politika

RNDr. Jiří Hynek – konzervativní optimista

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/RNDr._Jiri_Hynek.jpg

Pět planet v úzkém rozmezí od konce Střelce do počátku Vodnáře prozrazuje odborníka,  člověka který jde ve všem  do hloubky.  Své znalosti dokáže využít i v jiných sférách života (propojení planet na Uran a Pluto),  takže se nejedná o vědce uzavřeného ve svých omezených výpočtech.  Díky silnému zastoupení Kozoroha byly přírodní vědy dobrou volbou,  dokázal však využít i aktuálních trendů a orientovat se v moderních technologiích (Merkur trigon Uran).

Jeho potenciál ukazuje celoživotní pozvolný  profesní vzestup,  protože se jedná o člověka extrémně vytrvalého,  trpělivého,  důsledného a  pracovitého (planety v Kozorohu),  který   potřebuje neustále někam růst (konjunkce Slunce Jupiter).

V horoskopu je vyvážená míra sebedůvěry ale i skromnosti,  rozpínavosti a opatrnosti (Slunce – Jupiter a Jupiter – Saturn).  Věří si zejména na základě toho, co již dosáhl,  práce,  kterou mu sebou zanechal a také díky uznání lidí,  kteří ho dobře znají a vědí,  že se na něj dá vždy spolehnout.

Jeho postoje budou vždy umírněné a opatrné,  věří jen tomu,  co si sám zkontroluje nebo co je prověřené časem a dlouholetými zkušenostmi.  Není to člověk, který by někdy nezdravě riskoval nebo experimentoval.

V  soukromí se projevuje jako optimista,  je obklopen přáteli, které se drží po velmi dlouhé roky,  často z řad odborníků, se kterými si mám co říci.  Potřebuje stabilní rodinný život,  váží si statutu  rodiny a podobný postoj má i ke své  vlasti. Je typem člověka, který nepreferuje sám sebe, ale je ochoten se dohodnout.

Co by mohl České republice  v roli prezidenta nabídnout?  Především korektní vystupování,  schopnost jednat na úrovni nejen v místní politice, ale i na mezinárodní úrovni a tím i dobrou reprezentaci naší vlasti.  Ze známých politiků ho lze nejvíce přirovnat k Ronaldu Reaganovi,  který byl sice v socialistickém táboře prezentován velmi negativně,  ale ve skutečnosti vyjednáváním se Sovětským svazem a smlouvami SALT  přispěl k ukončení studené války.

Sám jako prioritu uvádí bezpečnost, což je pochopitelné z důvodu,  že sám působí jako prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.  Není však apriori útočný typ,  naopak,  v horoskopu se do určité míry skrývá  i téma slabosti a obav z útoku ( Mars v Raku v opozici na stellium v  Kozorohu),  proto má také potřebu obranu řešit a být na případný útok připraven.

Je to člověk, který nikoho neurazí ale osloví pravděpodobně jen vrstvu vzdělaných voličů,  kteří  si váží  slušného vystupování a profesní odbornosti.  Nepatří ani k silným osobnostem,  které by svým  důrazným postojem dokázali zasáhnout do případné politické krize.

Jiří Hynek  se  také nedokáže podbízet se obyčejným  lidem bez vzdělání,  kteří slyší na populistické fráze podobně jako někteří politici, kteří slíbí voličům prakticky cokoliv,  bez toho,  že by to měli v úmyslu někdy v budoucnu splnit.  Bohužel,  právě tento typ politiků je v posledních letech stále více oblíben,  podobně jako nablýskané televizní reklamy  nebo slevové akce.

Avšak i když svou kandidaturu ohlásil v porovnání s jinými relativně pozdě, dá se očekávat,  že v prvním kole prezidentských voleb se  nepropadne na úplné dno,  ale získá  zhruba čtvrtou nebo pátou pozici.

zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Hynek

Bratková Alena

Astrolog, homeopat

Mohlo by se vám také líbit...