astrologie společnost

Saturnský rok 2021 – odlehčená verze roku 2020

Jestliže loňskému roku vládla Luna – planeta vnímání, cítění, prožívání, domova a rodiny – letošní rok bude pod taktovkou Saturna – planety omezení, karmy a času. Luna ve velkém prověřovala naši psychickou stabilitu, rodinné zázemí, zakořenění a funkčnost rodiny jako takové. Covid nás na řadu týdnů uzavřel v domácím prostředí a prověřoval nás, zda a jak umíme žít – ne vedle sebe, ale spolu. A jelikož Luna souvisí se zdravím – fyzickým i psychickým – prověřován byl náš zdravotní stav i emocionální zdraví – protože „co jsou to nemoce – nezpracované emoce“. Někdo touto zkouškou pod vlivem Pluta se Saturnem prošel se ctí, jiný trpěl ponorkovou nemocí, některé vztahy a rodiny tuto lekci nezvládly, některé to naopak stmelilo. Asi nejvíce byla zatížena kardinální znamení – tedy Berani, Raci, Váhy a Kozorozi – ty planetární konstelace letos nešetřily. Procházeli takovou proměnou jako nikdy.

Na celospolečenské rovině pak byl prověřován celý zdravotní systém. Když jsem minulý rok psala o tom, že se „do popředí dostane téma zdraví a zdravotní péče“ a že se „objeví určité signály v participaci na zdravotní péči či v přístupu ke zdravotní péči“, samozřejmě, že jsem ani já netušila, že ten „PES“ (protiepidemický systém sledující rizikové skóre) bude až takto cenit zuby. Celá astrologická obec predikovala na základě seskupení planet v Kozorohu spíše určitou formu válečného stavu, řinčení zbraní, stavění barikád a kopání obranných příkopů, ale tu skutečnou tvář válečným konstelacím dal až Covid a rouškové šílenství. Velké množství planet v jakoby zpětném chodu pak všemu dalo patřičnou hloubku a tíhu.

Zdroj: https://nedd.tiscali.cz/saturn-je-novy-kral-planet-ma-nejvic-prstencu-335101

V průběhu roku se obávaní hráči na scéně Pluto a Saturn dostávaly různou měrou ke slovu. Nejprve tuto dvojici v březnu posílil Mars a Jupiter a v Kozorohu bylo doslova přeplněno. Ve vzduchu visely problémy ekonomického rázu, sociální problémy a nepokoje. V historickém kontextu se obdobné seskupení manifestovalo např. studenou válkou, dělnickou pěstí, první světovou válkou, velkými neúrodami, nyní první covidovou vlnou.

Poté se Mars odpojil a došlo k chvilkovému rozvolnění. Tak, jak se dalo predikovat, dynamické podzimní konstelace odstartovaly letos největší napětí na ekliptice spolu s druhou covidovou vlnou – taková malá apokalypsa. Silný Mars v domicilním Beranu se dostal do napětí se Saturnem v domicilním Kozorohu – dva rohatí, dva umanutí, dva tábory proti sobě. Beran posílen Černou Lunou, Saturn posílen mocným Plutem. Na osobní rovině jsme tak mohli být svědky morálních selhání, nečestnosti, zrady, útočnosti a negativních emocí. Na kolektivní rovině bylo cítit narůstající napětí, nespokojenost s restrikcemi, ekonomická nejistota, proti sobě stojící příznivci i odpůrci covidových opatření. Svítá tedy v příštím roce na lepší časy?

Mocní hráči Pluto a Saturn se sice začnou od sebe vzdalovat, ale jejich spojení v minulosti bylo spíše spouštěčem dlouhodobých procesů než jednorázových akcí. Padesátá léta se také nevyčerpala pouze Gottwaldovým projevem v rámci „Vítězného února“, ale odstartovala celou epochu dějin. Nejde o žádné izolované vlivy, energie byly v tomto roce odstartovány, ekonomika je zmrazena protiepidemiologickými opatřeními a výsledkem je zadlužování, další polarizace bohatých a chudých, což logicky vyvolává ve společnosti neklid a napětí, ruku v ruce s nedůvěrou a možnými pády vlád. Od těch těžkých Kozorožích energií si tedy úplně neoddychneme, a navíc vládnoucí planetou roku 2021 se stává právě Saturn, který v Kozorohu vládne a je i tradičním vládcem ve Vodnáři, kam se přesouvá. Jeho vliv tedy neslábne.

Ty Saturnské zkoušky budou pokračovat a každý je na osobní rovině budeme zakoušet v jiných sférách života podle svých osobních horoskopů. Někdo v oblasti práce, někdo v oblasti zdraví, mezilidských vztahů, … Tam, kde máme ve svém horoskopu narození planetu Saturn, tam cítíme určité omezení, překážky, které musíme překonávat, úkol, na kterém musíme pracovat. Saturn – planeta řádu, disciplíny, pravidel, povinnosti a odpovědnosti nás bude konfrontovat i v příštím roce. Na místě je šetrnost, skromnost, umírněnost ve vztahu k sobě, okolí, přírodě. Zachováme-li rozvahu, trpělivost, vytrvalost, můžeme postupně dosahovat vytyčených cílů. Ale nebude to zadarmo. Saturnova cesta není nikdy procházkou růžovým sadem, ale přináší zkušenosti a lekce, na jejichž základě můžeme stavět.

Planety nás v tomto roce vedly k tomu, abychom si udělali ve svých životech pořádek a zbavili se všeho, co už je přežité, nefunkční, co nás již více nenaplňuje. Měli jsme se zbavit těch starých vzorců chování a transformovat je do nové podoby, naučit se oddělovat podstatné od nepodstatného a svůj čas využívat efektivně a smysluplně. Ne se jen honit za dalšími statky, ale svůj čas věnovat rodině, blízkým, dětem. Měli jsme si vytvořit svůj vnitřní řád a přijmout odpovědnost za své chování a skutky. Planety nás vedly ke střídmosti, hospodárnosti a využívání rezerv.

A jaký tedy bude ten následující rok? Pluto, coby nejpomalejší planeta, setrvává i nadále ve znamení Kozoroha. Je planetou hluboce regenerační a transformační současně. Mění a transformuje vládnoucí struktury ve světě, dokáže být poměrně tvrdé, mocenské a nekompromisní. Žádá po nás transformaci dosavadních hodnot, struktur či zdrojů, nutí nás k přeorientování se na to, co funguje, co stojí za to udržet a nutí nás ke zbavení se všeho, co nefunguje, a co je přežité, a to na všech úrovních lidského bytí. Tyto energie nás budou provázet až do roku 2024.

Dlouhodobě na nás působí také Neptun ve svém znamení Ryb. Jeho vliv souvisí se soucítěním, laskavostí, sounáležitostí, s tím, jak se chováme k přírodě, ale i se závislostmi, slabostí, chaosem, bezbřehými iluzemi a naivitou, v neposlední řadě s pohybem mas v podobě migrantů a hledáním spásy“ a lepšího života. „Citlivost a vnímavost se projevuje na různých úrovních. Jsme vnímavější na to, co jíme, v jakém životním prostředí žijeme, na to, co se děje kolem nás. Pod Neptunovým vlivem často ztrácíme orientaci, ztrácíme fundamenty. To, co bylo po dlouhá léta platné a neměnné, to čemu jsme věřili a v čem jsme byli vychováni, již vnímáme z jiného úhlu pohledu. Ve velké míře Neptun souvisí s kolektivním vědomím a má v nás probudit vnímavější prožívání lidského bytí. Vnitřně se přenastavujeme. Neptun je tedy nápomocen Plutovým energiím v procesu hledání nových cest a způsobů fungování nás samých, ale i společnosti jako celku. Neptun v Rybách ukončí svoji pouť v roce 2025.

Uran se pohybuje od roku 2018 ve znamení Býka a setrvá v něm 7 let. Uran představuje vyšší vědomí, stav otevřené svobodné mysli a osvobození od dosud platných mentálních vzorců. Ty budou v rámci nastoleného transformačního procesu podrobeny značným změnám. Býk souvisí s hodnotovým systémem, je pevný a nechce změnu. Uran je však ten, který nejvíce mění rovnováhu sil. Nastolí proces přehodnocování. Dvě základní sociální potřeby budou podrobeny zásadním změnám. Býk představuje potřebu jistoty a Uran potřebu svobody. Současnou učební lekcí je přestat lpět na dosavadních hodnotách, podle kterých žijeme, kterým věnujeme pozornost, do kterých vkládáme svoji energii. Uran v Býku tedy mění postoje a žebříčky hodnot, hodně souvisí se zákonem karmy ve hmotě.

Uran v Býku nemění jen finanční svět (měny x kryptoměny, bankovnictví, nové finanční produkty), mění hodnotový systém lidstva, mění pohled na vlastnictví a materii jako takovou. Býk – ten chce vlastnit, Uran – ten chce změnu a revoluci v této oblasti. Čím dál více tedy budeme sdílet. Ne však nějak nuceně, ale spíše půjde o naše vnitřní přenastavení. Sdílíme informace, média, bydlení, auta (peer – to – peer carsharing – sdílení vozů mezi lidmi), sdílíme telefonní tarify. Chodíme na sdílené večeře (menu pro několik osob na společném talíři, ze kterého si každý vychutná to svoje), sdílí se zaměstnanci (firmy sdílí jednoho zaměstnance, který pro všechny vykonává danou práci), sdílí se pracovní místa (zaměstnavatel přijme více zaměstnanců, aby společně zastávali konkrétní pracovní místo). Zemědělci společně sdílí zařízení a stroje, děti v dětských skupinách přirozeně sdílí své hračky.

„Šérování“ se tak stane přirozenou součástí našeho života.

Mars, silný a bojovný ve svém znamení Berana se na podzim spojil s Černou Lunou do velmi dynamických konstelací připodobňujících „válečný stav“. 9. 1. 2021 sice opouští své domicilní znamení Berana, ve kterém byl nezvykle dlouho dobu a velmi silný, nicméně stále neztrácí na dynamice a bude zapojen do velmi dramatických energií až do půlky února. Můžeme se cítit doslova sami v rozpacích uprostřed spálené země, s obrovskou potřebou nabrat sílu a jít dál. Je to těžké, je to vyčerpávající, je to dlouhotrvající, ale do jara je třeba s covidem a restrikcemi počítat.

Příští rok nejvíce ovlivní dvě konstelace. První přichází společně se zimním slunovratem již 21. 12. 2020 a je dána vstupem Saturna a Jupitera do znamení Vodnáře. Druhá je dána neharmonickým spojením Saturna ve Vodnáři a Urana v Býku. V přesném aspektu se zopakuje několikrát v průběhu roku. Není tedy možné očekávat ekonomickou prosperitu. Saturn (vládce roku) bude opakovaně vystavován neharmonickým vlivům, budou se hodně měnit postoje a žebříčky hodnot a bude se hodně měnit rovnováha sil a to jak celospolečensky, tak celoplanetárně. Uran v napětí se Saturnem je často přirovnáván k boření zdí – doslovně (pád Berlínské zdi) i v přeneseném slova smyslu (perestrojka, pád železné opony, rozpad SSSR, revoluční rok 1989 u nás). Ale i tak, doufejme, že to bude více o evoluci nežli o revoluci.

Jupiter a Saturn se potkávají cca každých 20 let, na tom není nic mimořádného. Tentokrát však vstupují společně ruku v ruce do jiného znamení v době zimního slunovratu, navíc budou stejně vysoko nad obzorem. Obě planety mají odlišný sklon svých drah a naposledy se potkaly takto úhlově blízko v roce 1623. Okamžik zimního slunovratu je sám o sobě velmi silným okamžikem, ale společný vstup obou planet do znamení Vodnáře vše ještě umocní. Jde o jakýsi bod zlomu, uzavření jedné etapy a otevření nové etapy. Jupiter a Saturn jsou velmi protikladné planety – Jupiter věci otvírá, Saturn zavírá, Jupiter je o budoucnosti, Saturn o minulosti, Jupiter stmeluje, Saturn rozděluje, Jupiter je optimista, Saturn pesimista. Těsné spojení Jupitera a Saturna a posun z konzervativního a zemského Kozoroha do liberálního a vzdušného Vodnáře přinese změnu kvality času, lidé se trošku nadechnout, více se provzdušní atmosféra a Vodnář coby novátor přinese nové perspektivy a možnosti. „Král je mrtev, ať žije král“.

Zimní slunovrat tedy přinese druhý dech a podbarví dění celého roku 2021. Spojením Jupitera a Saturna se věci obvykle dávají do pořádku. Saturn mírní Jupiterský bezbřehý optimismus, Jupiter povzbuzuje Saturna k určité lehkosti bytí. Méně by tedy mohly řinčet zbraně, méně by mohlo být agresivity a hustá atmosféra by se mohla postupně rozpouštět. Covid bude pravděpodobně ztrácet na síle, ale nebude to hned. Dalo by se to vykládat jako určitá konsolidace a harmonizace sil. V neposlední řadě se vstupem do Vodnáře vyrovnává mužská a ženská polarita – přichází více odvahy, smělosti, přímosti a snad i upřímnosti – k sobě i druhým.

První čtvrtletí

Leden a únor bude poměrně dynamický a ponese se v duchu napětí mezi principem Vodnáře (sdílet, podělit se, podívat se na věci z různých úhlů pohledu) a Býka (mít, vlastnit a neměnit). Uran je patronem zásadních změn a Býk, který nejvíce souvisí s hodnotovým systémem, změny odmítá. Saturn (ten starý svět) a Uran (ten nový svět) tu svádí boj o prostor, o hodnoty, o rovnováhu. Shoda nebude panovat ani v ekonomických ani politických otázkách, staré dohody a uskupení se budou rozpadat, nové vznikat.

Výbušné konstelace lze očekávat již na začátku roku, zejména pak v rozmezí 10. – 24. 1. 2021. V této době je vhodné být v klidu, nedělat nic riskantního, ve vzduchu bude velká míra napětí, radikalizace a extremismu. Mezi 19. a 24. 1. není vhodné ani cestovat, zejména pak letecky. Dramatické zvraty lze očekávat ve společnosti i v přírodě. Vypjatá atmosféra vydrží ještě i v první polovině měsíce února. Březen přinese mírné zklidnění. Počasí by mělo být v prvním čtvrtletí spíše chladné a vlhké.

Druhé čtvrtletí a celý astronomický rok je dán okamžikem vstupu Slunce do znamení Berana, tedy jarní rovnodenností.

Kvadraturu mezi Uranem a Saturnem můžeme na osobní rovině zažívat jako vnitřní konflikty a rozpory v našich názorech, postojích, hodnotách, nebudeme v tom mít úplně jasno, nebudeme vědět k čemu se přiklonit. Na jedné straně je zde silná potřeba se něčeho zbavit, něco udělat jinak, na druhé straně strach vstoupit do neznáma. Bude to jako na miskách vah – budeme konfrontování s argumenty pro a proti. Budeme si klást otázky – kdo jsem, co ve svém životě chci dělat jinak, mám na to? Je to o té konfrontaci mezi Uranem v Býku (chtěl bych něco jinak) a Saturnem ve Vodnáři (ty zažité vzorce, které je třeba změnit) – ten revoluční aspekt budeme prožívat i sami v sobě.

Na celospolečenské úrovni to bude hodně o přetahování a zápasení. Ten starý svět končí a nový začíná. To, co nefunguje, stojí za to vyměnit. Ta atmosféra celého roku se ponese v duchu změn – chceme to jinak, ještě nevíme jak, tak trochu v tom tápeme, ale už tušíme. Je zde vůle po změně, nespokojenost se stávajícím stavem, ale velmi nejasné představy o tom, co by se mělo stát. Některé slabé režimy či vlády patrně skončí. Ten covid přišel jako zdvižený prst a pouze přispěl k tomu, abychom zjistili, že to co nefunguje, stojí za to vyměnit. Přispěl k tomu, abychom něco změnili, sami v sobě i kolem nás (vyváženost mezi duchem a hmotou, prací a rodinou, přiměl nás k pokoře a uvědomení si, co je skutečnou hodnotou – zdraví). Nebude to úplně klidný rok, budeme pravděpodobně konfrontováni s krizí sociální, zdravotní, ekonomickou a zažívat současně velkou míru nejistoty.

Letošní rok byl do jisté míry rokem ukončovacím – ten přeplněný Kozoroh byl hodně o dogmatech, příkazech, zákazech, ale vstupem dvou velikánů, kteří mají co mluvit do dění na té kolektivní úrovni, do liberálního Vodnáře je našim úkolem – zbavit se starých zažitých vzorců a předsudků. Ne vše se letos vyřeší, spíše to bude o takovém tom pojmenování a uchopení, o realizaci bude více ten rok přespříští. Vodnář mění svět a sundává okovy.

Obr.: JARNÍ ROVNODENNOST – 20. 3. 2021 10:37

V horoskopu jarní rovnodennosti není již tolik ohnivé energie jako v roce současném, prim má vzdušný element, dalo by se tedy předpokládat méně bojovnosti (Mars umírněn ve 12. domě), více rozvahy (Merkur v elevaci v sextilu na Uran), ale i kousavosti a slovních přestřelek (Mars kvadratura Merkur). Velký prostor budou získávat nové technologie, umělá inteligence, robotizace (obsazený Vodnář a významně postavený Uran). Silně obsazený 10. dům zdůrazňuje dění v rámci vládních garnitur, možná je i změna směru (hrot domu je v pohyblivých Rybách). Státní kasa získává trhliny (Saturn v 8. domě), rozproudit by se postupně mohl cestovní ruch (harmonický Jupiter v 9. domě). Uran v 11. domě bude hodně o tom skupinovém dění a změnách v rámci celků – národních i nadnárodních uskupení (světové organizace a korporace budou dostávat novou podobu, ale mohou vznikat i skupiny lidí unesených utopickými vizemi). Černá Luna v Býku bude hodně o změně postojů, o změně hodnotové orientace a přístupu k materii.

Dubnové konstelace hovoří o větší míře infekčnosti, falše, úskočnosti na různých úrovních (8. – 12. 4.). Pozor na výsadbu plodin náchylných k plísním. Na přelomu dubna a května je vhodná obezřetnost na cestách. Pro sázení se jako vhodné termíny jeví 13., 15. a 16. 5. Na konci května a v první polovině června nedoporučuji očkování. 26. 5. dojde k zatmění Luny, což se může projevit obecně větší mírou akcelerace ve společnosti i v přírodě (hurikány, tornáda, …). 10. 6. pak dochází k zatmění Slunce, což opět vyvolá určitou míru napětí (předvolební boje a tlaky, možný odchod významných osobností, …). Velmi dynamické konstelace je možné očekávat ve společnosti i v přírodě opět od poloviny června prakticky do poloviny července. Obzvláště náročné se jeví období od 27. 6. do 13. 7., což doporučuji vzít v potaz při plánování dovolených, vztahově to tu může také skřípat.

Obr.: LETNÍ SLUNOVRAT – 21. 6. 2021, v 4:32

Počasí ve druhém čtvrtletí nebude tak extrémně suché jako např. v dubnu v tomto roce (málo obsazený ohnivý živel, Rak na ascendentu, obsazení znamení Ryb, oba vládcové 4 domu v Rybách), napětí mezi vodním a vzdušným živlem přinese spíše větrně a deštivé počasí, vláha bude a mohla by být obecně po celý rok, protože jarní rovnodennost dává predikci na celý astronomický rok, patrný je deštivější závěr května.

Třetí čtvrtletí

Léto bude hodně dynamické. Slunce je sice podpořeno harmonickými energiemi od Jupitera, což dodá dostatek energie a vitality, ale velký kříž v pevných znameních Býka, Lva, Štíra a Vodnáře signifikuje dramatické zvraty ve společnosti, konfliktnost, vnitřní rozpory, odlišné vize, neústupnost … Emočně to může být občas vypjaté. Mars ve Lvu a Slunce v harmonii na Jupiter slibuje teplo, ale neharmonické energie na přelomu června a července se postarají o to, že občas zabouří, dynamika v přírodě i ve společnosti bude velká, jsou možné pády letadel, železniční neštěstí, … Ale přítomné jsou i pozitivní vlivy, např. silný Merkur v harmonické vazbě na Saturn přeje promyšlenému, konstruktivnímu a koncepčnímu jednání. Neptun harmonicky s Venuší přináší romantiku, soucitnost a péči o druhé. Srpen bude mnohem klidnější než červen a červenec, zde pouze obezřetnost na cestách mezi 6. – 8. 8., zejména v letecké dopravě, jinak vypadá závěr léta příznivě.

Čtvrté čtvrtletí

Podzim by měl být stabilnější – Jupiter v harmonii s Merkurem a Lunou – vynalézavost, řada převratných technologií, umělá inteligence a práce robotů (ke slovu se hlásí ten Vodnářský princip). Patrný je tah na branku a dokončování věcí, pokládání pevných základů, snad i větší ochota se dohodnout a nalézat společné stanovisko. 19. 11. dojde k zatmění Luny (možné povolební vyjednávání). 4. 12. dojde k zatmění Slunce, což přinese opět dynamické konstelace ve druhé a třetí prosincové dekádě.

Obr.: Horoskop České republiky, večerní varianta, systém celých domů

A na závěr něco málo o covidové agendě v naší republice

Pokud v rámci covidové situace nahlédnu na horoskop České republiky (pracuji s večerní variantou), je zde silně zastoupený šestý dům, který věnuje tématice zdraví a nemoci velký prostor. Harmonická vazba na planetu Jupiter odráží skutečnost, že zdravotní péče je v obecné rovině na velmi dobré úrovni. Vládcem domu nemocí je Mars v harmonických vazbách na Lunu, která signifikuje lid. To vypovídá o dostupnosti zdravotní péče všem. Optikou tradiční astrologie je vládcem období od 4. 9. 2020 pro naši republiku Merkur (technika firdárií), dále pak je od 28. 10. 2020 na rok aktivován právě dům nemocí (technika profekčního ascendentu), jemuž vládne škůdce Mars. V solárním horoskopu republiky je Mars ve velmi napěťovém konfliktním postavení, podpořen mimo jiné Černou Lunou, což dle mého mínění souvisí právě s covidovým prvenstvím republiky v podzimním a zimním obdobím. V horoskopu vzniku republiky je však jak Mars, tak Merkur v celkem dobrém postavení, takže situace na velký počet nemocných nekončila nějak výrazně dramaticky a nezvrhla se do nedostatku kapacity lůžek a podobně. Oba vládcové času však spoluurčily téma daného roku a vytvořily „PSA“, možná trochu „kočkopsa“.

U

Obr.: Solární horoskop České republiky pro období od 28. 10. 2020 s platností jednoho roku, systém celých domů

ranem v kvadrátu na Saturn do roku 2021 vstupujeme a stejnou konstelací budeme příští rok i končit. Bezesporu půjde o rok v mnohem revoluční, v mnohem zlomový a v mnohém transformační. Numerologicky bude tento rok pod vládou čísla 5 a bude rokem změny. Všechny okolnosti nás budou nutit ke změně, svět už nebude stejný a my se musíme přizpůsobit. 5 je spojena s proměnou, flexibilitou, přizpůsobivostí, s novým nekonvenčním myšlením, poznáním, zkušenostmi. Je hodně o proměnlivosti, neočekávanosti a dynamice, o tvořivosti a komunikaci. Nutí nás dívat se na věci jasně, střízlivě, konkrétně a otevřeně. I když půjde do jisté míry o rok zlomový, všechny transplanety, které nejvíce ovlivňují takové to kolektivní dění na globální úrovni, ukončí svoji pouť ve stávajících znameních kolem roku 2025, kdy se dají v životě společnosti jako celku očekávat markantnější změny.

Jak tedy ten následující rok nejlépe ustát? Být sami sebou, nejít přes své hranice a přesvědčení. Nedělat něco kvůli někomu nebo něčemu, ale především kvůli sobě. Snažit se eliminovat ty vnější vlivy a naslouchat především sobě a svým potřebám. Uvědomit si svůj potenciál, schopnosti a dovednosti a konfrontovat je s možnostmi. Nebát se realizovat své plány, vize a dávat jim konkrétní podobu. Stát se imunními vůči všem těm vnějším strašákům a strachům, těch už bylo v letošním Lunárním roce dost, protože strach nás paralyzuje a nic produktivního nepřináší. 5 je v neposlední řadě energií svobodné volby.

Hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a hlavně klidu a míru v duši v tom novém roce

přeje Zdeňka Bőhmová

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...