aktuality společnost

Osobnost kardinála Vlka

Kardinal_VlkCelá křesťanská obec se o víkendu rozloučila ve svatovítské katedrále s osobností kardinála Miloslava Vlka. Jeho život vyhasl po dlouhé vážné nemoci dne 18. 3. 2017 ve věku 84 let. Český katolický duchovní a teolog působil jak v době totalitního Československa, tak po pádu komunistického režimu.

Miloslav Vlk se narodil jako nemanželské dítě a o svém dětství nehovořil příliš idylicky. V rámci rodiny se cítil nepřijat a vztahy s matkou vnímal jako chladnější, odměřenější, o čemž vypovídá neharmonické postavení Luny v nativním horoskopu. Venuše v Raku však rodinu potřebuje a tou se mu stala církev, zde se cítil dobře. Vazba planety Neptun na osobní planety a blízkost planety Jupiter vypovídá o duchovní životní filozofii a pomoci druhým lidem. Zřejmá je schopnost vcítění se a empatického přístupu k bližním.

Kardinál Vlk patřil k vzdělaným lidem – studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy obor archivnictví, snažil se o obnovu církevního školství a řeholního života v diecézi. V roce 1990 založil Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a podílel se na přípravě zřízení Jihočeské univerzity s katolickou Teologickou fakultou. Už samo postavení Slunce v Býku, zdůrazněné stálicí vypovídá o zvláště významné osobnosti.

foto – Autor: Pelz – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7405225

Svou podstatou a zemskou energií byl člověkem nesmírně plodným, trpělivým, systematickým a důkladným. Ve své práci uplatňoval klidný přístup a potřebu vidět výsledky své práce. Hektičnost současné doby mu zcela jistě blízká nebyla. Aktivně hovořil německy a italsky, pasivně ovládal ruštinu, francouzštinu, latinu a esperanto. Obdržel řadu čestných doktorátů a věnoval se také publikační činnosti. Humanitní založení a literární talent je dán postavením planety Merkur s neptunovskou esencí. Ta se může manifestovat jak ve vztahu k hudbě, tak jazykovým nadáním.

Coby kněz, biskup českobudějovský, arcibiskup pražský, a následně kardinál, pracoval velmi intenzivně na obnově zdevastovaných církevních struktur. Harmonickou vazbou Jupiter Uran byl iniciátorem řady církevních i společenských změn. Díky Slunci s vazbou na planetu Saturn působil velmi spolehlivě a nové úkoly přijímal jako výzvu a přistupoval k nim s praktickou myslí. Ve svém konání postupoval trpělivě s jasnou vizí zaměřenou na dosažení cíle. Celková energie byla klidnější, o to však vytrvalejší a spojená s užitečností. Zasloužil se také významně o navrácení církevního majetku, což je dáno obsazením znamení Býka.

Shoroskop_Vlkvůj život spojil velkou měrou s charitativní činností. Založil například Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu. Energie jsou jemné, spojené s vyšším neosobním cílem, s názorovou tolerancí, potřebou rovnosti a vcítění se do myšlení druhých lidí. S životním posláním koresponduje i křestní jméno Miloslav. Jde o jméno slovanského původu a jeho význam je „slavný milostí“.

Kardinál Vlk se dožil úctyhodného věku, jeho odchod byl spojen s velmi neharmonickými konstelacemi posledních měsíců i dní, které výrazně zarezonovaly s nativním horoskopem. Na závěr bych se rozloučila jeho celoživotním heslem: „Ut omnes unum sint“ – „Aby všichni byli jedno“.

Nativní horoskop bez systému domů
Obr. zdroj: vlastní zpracování

vizitka web_koncept

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...