aktuality společnost

Světem počítačových sítí

sit
Obr. 1 Grafické znázornění části internetu (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet)

Krátké zamyšlení nad světem počítačových sítí – 25. výročí připojení ČSFR k internetu

Předem bych ráda podotkla, že se nepovažuji za žádného odborníka v této oblasti. Nicméně včerejší poúplňkový večer mi čirou náhodou zpestřil pořad na ČT 24 – Hyde Park Civilizace – (mmch. vřele doporučuji), kde jsem měla možnost zhlédnout velmi zajímavý rozhovor s Janem Gruntorádem, který je považován za průkopníka internetu u nás. Dozvěděla jsem se, že právě slavíme 25 let od připojení naší země k internetu a nebyla bych to samozřejmě já, abych ihned nezačala uvažovat v kontextu a pokládat si otázky. Proč právě tehdy? Kde byla planeta Uran? Jaké byly konstelace, co přispělo k masovému rozšíření do všech domácností? A tak jsem začala postupně rozkrývat.

Na začátek možná alespoň základní informace, které jsem získala na internetu. První pokus o připojení Československa k Internetu byla neúspěšná žádost podaná partou nadšenců v čele právě s Janem Gruntorádem v roce 1987 k akademické síti European Academic Research Network, která byla zamítnuta z politických důvodů. Po politických změnách v listopadu 1989 bylo možné žádost podat znovu, tentokrát již úspěšně. V průběhu devadesátých let 20. století vznikly ve většině evropských zemí tzv. „národní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání“, jejichž cílem bylo sloužit specifickým požadavkům vědecké a akademické komunity. V tehdejším Československu vnikl zárodek akademické sítě v roce 1991, kdy byl ve výpočetním centru pražského ČVUT instalován sálový počítač, který byl následně připojen do zmíněné akademické sítě EARN. Oficiální předvedení funkčního připojení veřejnosti bylo dne 13. února 1992.

S internetem spojujeme v astrologii planetu Uran. Přináší vše nové, nezvyklé, progresivní, neotřelé. Astrologicky žádá změnu, chce vše jinak než dosud, chce to přímo, napříč a skrze vším – tedy i napříč celou planetou. Spojujeme ji s vědou, vynálezy a technickým pokrokem. Nese v sobě pokrokovost a touhu po svobodě. A o čem je internet? O svobodném přístupu k datům, o svobodné komunikaci napříč celou planetou. Internet je znám jako celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace a výměna dat.

V osmdesátých letech se planeta Uran pohybovala ve znamení Střelce a přinášela otevřenost k novým myšlenkám, vizím, ale také názorovou svobodu. Právě v této době ji spojuji s esencí globalizace. A jak jinak by Uran mohl uchopit globalizaci, nežli technicky a kosmopolitně. Měl snahu spojit všechny národy, napříč všemi kontinenty a to v aktuálním čase. Planeta Uran však nepřináší jen svobodu, volnost, rovnost, ale do jisté míry také ztrátu naší identity. O své soukromí se již nedělíme jen se svými nejbližšími, ale pozor „velký bratr se dívá“.

Dalším „pomocníkem“ v Uranově snažení byla dle mého soudu planeta Pluto, která právě vstupovala do znamení Štíra. Internet tak získává nový náboj, není již jen prostředkem komunikace a výměny informací, ale bezesporu se stává zdrojem informací, ale také možné manipulace s daty a jejich zneužitím. Pluto ve Štíru nás nutí přijít všemu na kloub, nic nenechat nezodpovězené, má až nutkavou potřebu zjistit všechny informace. Už zde se tedy rýsoval i zárodek zneužití.

Zamyslím-li se nad tím, proč v průběhu devadesátých let 20. století vznikaly ve většině evropských zemí „národní sítě pro vědu, výzkum a vzdělávání“, spatřuji především poměrně těsnou konjunkci dvou velkých hráčů Neptun – Uran. Co představuje planeta Uran, jsem již nastínila, ale co Neptun? Základními tématy jsou sdílení, masy, anonymita, univerzum. Jde tedy o sdílení společného internetového prostoru obrovskými masami lidí, lidí, kteří se neznají, kteří žijí na opačné straně zeměkoule. Jde také o masové rozšíření internetu do všech domácností, internet se stal součástí našeho každodenního života. Každá strana má však svůj rub a líc a to i tato planeta. Neptun přináší i závislosti – stáváme se někdo více, někdo méně závislí na sociálních sítích, mění se i způsob naší komunikace a naše sociální chování. Neptun není jen o charitě a pomáhání, ale také o zradách, podvodech a falši – a právě tyto esence se stávají nedílnou součástí kyberprostoru, ve kterém se pohybujeme.

Horoskop oficiálního předvedení funkčního připojení veřejnosti v ČSFR – dne 13. února 1992 (bez systému domů):13_2_1992

Konjunkci Uran Neptun, která stála u vzniku národních internetových sítí, jsem již popsala výše. Uran v harmonické aspektaci na Jupiter reprezentuje nový společenský trend doslova revolučního rázu, jakým internet v té době byl. Dále přetrvává vliv Pluta ve Štíru, který jsem již také zmínila, v horoskopu vzniku internetového prostředí v naší republice tvoří navíc kvadrát na Merkur a vytváří tak podporu zvídavosti (na osobní rovině dává až detektivní talent), ale také prostor pro manipulaci a zneužití informací, což často odráží situaci v naší republice. Sextil Pluto Mars pak dává tzv. „tah na branku“, potřebný drive k uvedení na trh.

Pozornost věnuji rovněž silnému zastoupení znamení Vodnáře, které je analogií planety Uran. Saturn ve Vodnáři v harmonickém aspektu nelpí na dogmatech, přeje pokrokovým myšlenkám, je více ochoten přehodnotit dosavadní pravidla ve prospěch společenského vývoje a s aspektací na Lunu přináší tuto pokrokovost všem. Slunce Merkur ve Vodnáři přináší odosobnění, nadhled, nástroj, který je určen pro všechny bez rozdílu, zvyšuje neotřelost, překračuje dosud platná tabu a přináší originální prostředí, které umožňuje nové způsoby řešení problémů. Harmonická aspektace Slunce Merkur Luna pak hovoří o velmi inteligentním nástroji. Na osobní rovině tento aspekt hovoří o dobrém propojení mezi levou a pravou mozkovou hemisférou o velké slovní zásobě, výborné paměti a talentu na jazyky.

Vinton Gray
Obr. 2 Vinton Gray Cerf (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf)

V počítačovém slovníku by se pak mohlo jednat o:
volně propojené počítačové sítě, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly (to je ta levá a pravá mozková hemisféra)
internetové vyhledávače – automatizovaný systém pro hledání podle výskytu zadaných slov, internetové katalogy, tedy seznam logicky roztříděných odkazů, bezpočet slovníků, které máme k dispozici (to je ta velká slovní zásoba)
výbornou paměť by pak mohla reprezentovat například cloudová úložiště
talent na jazyky pak různé druhy překladačů.

Internet se tak stává každodenní součástí našeho života. Za skutečného „otce internetu“ je pak považován Vinton Gray Cerf (* 23. června 1943 New Haven). Jde o amerického informatika, který společně s Bobem Kahnem vytvořil komunikační protokol TCP/IP, na kterém je dnes celosvětová síť vystavěna. Roku 2004 dostal Turingovu cenu. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Google jako viceprezident a technologický evangelista. V současné době se zabývá budováním tzv. meziplanetárního internetu. I když neznám jeho hodinu narození a nemohu tedy využít systém domů, jeho horoskop i tak velmi dobře odráží to, čím se zabývá.

Horoskop Vinton Gray Cerf (* 23. června 1943 New Haven) – bez hodiny narozeníVinton Gray_horoskop
Silně zastoupený živel ohně mu dodává energii, činorodost, odolnost, schopnost překonávat překážky. Zastoupení vzduchu pak tomu dodává společenský a intelektuální podtext. Potřebuje duševní práci, chce něco dělat a věří si, ale bude to fungovat právě přes tu společenskost a intelekt. Potřebuje kolem sebe lidi, vyhledává týmovou práci, ale v kolektivu zastává vůdčí roli, roli manažera. Disponuje také dobrými organizačními a obchodními schopnosti. Poměrně rychle se adaptuje na nové situace.

Patří ke generaci, která je výkonná, vyznačuje se sebedůvěrou a schopností si vymezit svůj životní prostor. Postavením Pluta a Jupitera v harmonických aspektech ve znamení Lva je schopen prosadit se ve světě a ovlivnit svými, mnohdy možná i nekompromisními, názory druhé. S opět harmonickou aspektací na Uran pak jde za svou představou, za svou vizí, je schopen překonávat různé překážky a překračovat hranice a rozšiřovat svůj životní prostor, což se mu zcela jistě podařilo. Překročil nejen hranice kontinentů, zemí, ale i každé domácnosti.

Jeho Uran v Blížencích je velmi neklidný, těkavý, hledá stále nové informace, je schopen využívat nové progresivní techniky či nástroje pro komunikaci a tím internet je. Je schopen se přemisťovat z místa na místo, skrze celé kontinenty. Postavení Saturna zklidňuje Merkurickou těkavost a nabádá jej k systematičnosti, důslednosti a strukturovanosti, která je na poli vědecké práce nezbytná. Merkur v povýšení společně s Uranem má obrovský vztah k moderním technologiím, je myšlenkově nezávislý a přináší schopnost vhledu a nových vizí. Propojením na Neptun vyniká bleskovou intuicí, rychlostí, předvídavostí a je schopen předvídat trendy a oslovit svými myšlenkami masy. I po fyzické stránce působí Vinton Gray Cerf velmi mladistvě. Svojí Merkurickou a Uranskou podstatou a otevřeností ke všemu novému a díky obrovské pohyblivosti na všech úrovních (fyzicky i mentálně) si udržuje mladistvého ducha i ve stáří a přes svůj věk je velmi produktivní.

Jeho horoskop úžasně koresponduje i s tématikou meziplanetárního internetu, na kterou se nyní soustřeďuje. Dominantou jeho horoskopu je tedy vynalézavost, předvídavost, rychlost, technika a schopnost ovlivnit masy. Na závěr snad už jen jeho citát:

„Na čem opravdu dělám přímo já, to je meziplanetární internet. O to se opravdu zajímám a jsem za to také zodpovědný. Zní to jako sci-fi, ale jde o reálný výzkum. Jak víte, v posledních čtyřiceti letech vysíláme vesmírné lodi po sluneční soustavě, a to jak NASA, tak i Evropa. A vidíme, že je potřeba, aby mezi sebou například sondy, družice a pozemní stanice lépe komunikovaly. A je jasné, že budeme potřebovat velkou přenosovou kapacitu. Snažíme se řešit problémy raději obecnou cestou, než případ od případu, jak tomu bylo doposud. A tady se právě může uplatnit meziplanetární internet – jako univerzální platforma pro komunikaci“.
(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf)

vizitka web_koncept

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...