politika společnost

Jaké jsou volební preference Mgr. Pavla Fischera?

Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63282017

Pan Pavel Fischer patrně nebude takovým želízkem v ohni jako Miloš Zeman nebo Jiří Drahoš, ale svými posledními výroky bezesporu zaujal nejednoho voliče. Tak jako celá řada z vás, i já osobně jsem z naší politické scény poslední doby docela unavená. Jsem si vědoma toho, že politická korektnost nebo spíše nekorektnost příliš voličů k urnám netáhne. Na druhé straně se prezidentu Zemanovi podařilo natolik polarizovat společnost, že možná budeme volební účastí mile překvapeni, každý bude chtít vyjádřit svůj názor. Já osobně, jsem tentokrát přistoupila k predikci voleného prezidenta, tak trošku jinak. Nevěnovala jsem až takovou pozornost možné úspěšnosti jednotlivých kandidátů z hlediska jejich tranzitů (aktuálního vlivu planet vůči horoskopu narození), ale spíše jejich prospěšnosti našemu národu, tedy jejich sladění s horoskopem České republiky. A tam mi pan Fischer vyšel jednoznačně na prvním místě. Jeho sladění je mimořádné. Nicméně popořadě …

Z hlediska polarity je pan Fischer vyváženým člověkem, je přirozeně sebevědomý a schopný se rozhodovat, ale současně schopný vnímat a přemýšlet v kontextu s potřebami druhých, tedy nás voličů. Kvalitou znamení nebude nezdravě ambiciózní a více než ego z něj bude vyzařovat intelektuální stránka osobnosti. Fixní kvalita znamení mu dodává stabilitu, trpělivost a vyrovnanost, pohyblivá kvalita znamení se profiluje v myšlenkové sféře. Mentální neklid jej nutí o věcech přemýšlet v širším kontextu a dlouhodobém horizontu.

Novoluní na pomezí Lva a Panny se manifestuje pracovitostí, smyslem pro realitu, praktičností a potřebnými analytickými a syntetickými schopnostmi. Nativní horoskop působí vyváženě, patrné je tvůrčí myšlení, víra ve své i naše schopnosti (Merkur ve znamení Lva), ale i rozvážnost, která pramení z napěťového postavení Neptun – Merkur. Neharmonická aspektace Pluto – Uran v opozici na Saturn se transformovala do témat svobody, vzájemného respektu, potřeby dodržování společenských a morálních zásad a pravidel. Čiší z něj pevnost, struktura, zásadovost, potřeba rovnováhy mezi osobní svobodou a odpovědností za své konání.

Pan Fischer je odborníkem v oblasti domácí a zahraniční politiky, diplomat a manažer, expert na strategické a bezpečnostní otázky. Přestože není známa hodina narození, obsazení 9. domu je nanejvýš pravděpodobné. Důraz na bezpečnost země se pak odvíjí od opozice planet mezi znamením Panny a Ryb. Je třeba si uvědomit, jaká je vlastně role prezidenta. Prezident je reprezentantem a symbolem státu navenek. S tím velmi dobře koresponduje humanitní vzdělání pana Fischera (Merkur ve znamení Lva s aspektací na planetu Neptun) i zkušenosti v oblasti zahraniční politiky (harmonicky aspektovaný Jupiter). K diplomacii jej přímo předurčuje postavení Venuše ve znamení Vah (mimochodem jako v horoskopu republiky). Kultivovaný projev a jazykový talent je dán harmonickou aspektací mezi Jupiterem a Lunou, Merkurem ve Lvu a velmi širokou konjunkcí Merkur – Luna.

Schopnost naladit se na dlouhodobé potřeby společnosti je dána harmonickou vazbou mezi planetou Neptun a Saturn. Pana Fischera si dovoluji přirovnat ke konzervativnímu idealistovi či idealistickému pragmatikovi. Je zřejmé, že duchovní i hmotná podstata jeho osobnosti jsou v rovnováze. Považuji jej za osobnost s vysokým morálním a lidským kreditem, čímž mimochodem přesvědčil i ve svém osobním životě. Přirozený optimismus (harmonický Jupiter), laskavost a velkorysost se snoubí s energií spojenou s ideály, se schopností druhé názorově upoutat a získat na svou stranu (Jupiter trigon Mars).

Společenská témata mu rozhodně nejsou lhostejná. Politika má být službou. A on skutečně jako jediný kandidát použil v předvolebních debatách slovo „služba či sloužit“, což je dáno mimo jiné harmonickou aspektací mezi Jupiterem a Martem. Je schopen vymezit si své hranice a životní prostor (i prostor našeho národa), uplatňovat záměry své i záměry republiky, aniž by ohrožoval suverenitu druhých. A přesně to jsem sledovala i v debatách kandidátů. Nikdy nenapadal své soupeře a vždy působil seriózně, taktně a kultivovaně, při nekorektnosti diplomat mlčí.

Pavel Fischer prosazuje orientaci na Západ, je především za co nejsilnější spolupráci se sousedy v EU a další klíčové spojence v rámci NATO (Venuše ve Vahách je pro kooperaci). Bezpečnost je v jeho horoskopu skutečně ústředním tématem a to včetně ohrožení ze strany migrantů, tudíž nebude tiše přihlížet diktátu Bruselu. Západní orientaci mimo současného prezidenta vyslovují všichni kandidáti a je to logické. Byť nám poslední směřování Bruselu není příjemné, nejsme zemí, která může tento prostor opustit s takovou „lehkostí“ jako Velká Británie. Jemu však jde o suverenitu našeho národa. Podle něj není na prezidentovi, aby stanovoval parametry přijetí euro měny, to je odpovědností vlády. Velmi diplomatický postoj a ve své podstatě má pravdu a opět zde můžeme pozorovat jeho postoj nevměšování se do záležitostí, které nejsou v jeho kompetenci. Nejmenoval by premiérem člověka, který by byl trestně stíhán (čest a morálka).

Srovnání s horoskopem CR z r. 1918

Současné tranzity pracují v jeho prospěch. Pluto, Slunce i Venuše jsou v harmonické aspektaci na nativní Pluto. Jupiter a Mars mohou oslovit větší počet voličů či zarezonovat s početnější částí společnosti, kterou představuje Neptun. Saturn a Merkur pak pozitivně působí na nativní novoluní. A jako třešnička na dortu působí Uran v pozitivních vazbách, který by mohl přinést na naši politickou scénu svěží vítr a jemu osobně kapku štěstí.

To, co je pro mne jako voliče rozhodující, je mimo vysoký morální kredit, pevné a sebevědomé vystupování, korektní projevy k protikandidátům a vnímání prezidentské role coby služby své vlasti – soulad s horoskopem republiky.

Jupiter pana Fischera je trumfovou hrací kartou v horoskopu republiky. Náš stát chce prezentovat jako suverénního člena mezinárodního společenství. Harmonickými aspekty působí na Slunce (tedy podstatu) republiky. Harmonickou aspektací na celé stélium ve Štíru by mohl zvednout prestiž naší země, přičemž svým Saturnem dohlíží na respektování zákonů, přirozeného řádu a korektního fungování společnosti. Novoluní pana Fischera pak koresponduje s Lunou, tedy národem v horoskopu republiky. Je vnímavý, citlivý a chápavý k jeho potřebám. Svým Martem dodává naší malé zemi potřebné sebevědomí v prosazování svých zájmů.

Silnou stránkou našeho národního horoskopu je bezesporu Pluto v konjunkci s planetou Jupiter, což dodává našemu národu silnou vnitřní vůli. V harmonické aspektaci na Slunce a Merkur republiky pak zvyšuje fyzickou i psychickou odolnost národa. Pan Fischer svými Plutónskými energiemi působí harmonicky na obě uskupení a posiluje tak silné stránky naší země, kterými je silná vnitřní vůle (Pluto v konjunkci s Jupiterem), ale i profilování špičkových vědeckých odborníků (dáno Merkurem ve Štíru), či řemeslné a rukodělné práce – „šikovné české ručičky“, které představuje Slunce v konjunkci s Merkurem v 6. domě.

Tímto svým příspěvkem rozhodně nechci říct, že píši o svém budoucím prezidentovi, preference jsou patrně jiné a česká mentalita je nastavena na to, co již znám a neochotu měnit. Nicméně mohu s čistým svědomím říci, že jde o kandidáta, který by ke své funkci přistupoval zodpovědně a čestně a na mezinárodním poli by naši republiku reprezentoval jako suverénní a sebevědomý národ, přičemž bychom se nemuseli obávat jeho výroků a veřejné prezentace. Pokud bude zvolen – bude jeho slovy: „Dělat čest svému úřadu“.

Šťastnou ruku u volebních uren

 

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...