společnost věda

Plutónské energie v horoskopu

Tento týden si připomínáme 150 let od narození významné francouzské vědkyně polského původu Marie Curie – Sklodowské (7. listopadu 1867 – 4. července 1934). K vědecké práci ji předurčovalo silné zastoupení znamení Štíra, který má snahu odhalovat pravou podstatu věcí, částečně pak znamení Střelce. Seskupení planet u ní podporuje sklony k systematické a důsledné vědecké práci, dodává potřebu schematizace, rovněž zvyšuje intelekt a schopnost vyvozovat závěry v souladu s nabytými zkušenostmi. Štír je znamením, pro kterého je klíčovým slovem vytrvalost, houževnatost, cílevědomost a schopnost své cíle realizovat a uvádět je v praxi, mnohdy pak za každou cenu.  S tím jde ruku v ruce neústupnost a snad i jistá míra zarputilosti. Štír velmi rád odhaluje tajemství a vše dosud nepoznané. Harmonická aspektace na planetu Uran pak dodává Marii potřebné vize a schopnost využít veškeré příležitosti, které se jí nabízely. Díky těmto předpokladům složila jako první žena v historii přijímací zkoušky na fakultu fyziky a chemie pařížské Sorbonny.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie-Sk%C5%82odowsk%C3%A1#/media/File:Marie_Curie_(Nobel-Chem).jpg

O působnosti v oblasti fyziky a chemie vypovídá postavení planety Merkur a významné obsazení znamení Štíra. Patrné je přírodovědné nadání a současně talent na matematiku. Marie se proslavila teorií radioaktivity, dělením radioaktivních izotopů a objevem dvou nových chemických prvků: radia a polonia. Stála u zrodu prvních výzkumů léčby rakoviny pomocí radioaktivity.  Již pro své doktorské studium si zvolila zdánlivě neatraktivní a pracné téma – zjistit, proč je radioaktivita některých druhů uranové rudy mnohem vyšší, než by plynulo z podílu čistého uranu v rudě. Nejprve rudu dělila na jednotlivé chemické sloučeniny, poté hledala sloučeninu, která způsobovala vysokou radioaktivitu.  Po čtyřech letech se jí podařilo objevit polonium, které Marie pojmenovala po své polské vlasti, poté mnohem radioaktivnější radium. Výsledkem výzkumné práce bylo také vyjasnění pravděpodobných příčin radioaktivity – jako efektu při rozpadu atomových jader.

Proč právě atom? Z horoskopu Marie Curie čiší silné Plutónské energie. Významné obsazení znamení Štíra – zejména osobními planetami, vládce znamení Pluto v přesné opozici na Slunce a v podstatě na celé znamení Štíra.  Planetu Pluto spojujeme s regenerací i degenerací, obnovou i destrukcí, s životem i se smrtí. Plutova skrytá moc, síla a obrovská vůle nenechávala Marii v klidu. Jeho síla a neúprosnost je spojována s energií doslova jadernou, která pomáhá uzdravovat, ale rovněž je schopna zabíjet a ničit. To vše je planeta Pluto, která se coby vládce znamení Štíra velmi ráda projevuje v polaritách – bílá/černá, dobro/zlo, regenerace/degenerace, život/smrt.

Svůj život Marie vědomě či nevědomě zasvětila vědecké a akademické práci. V roce 1903 jako první žena v historii získala titul doktora fyziky a ve stejném roce jí byla udělena Nobelova cena za fyziku (pozitivní vliv tranzitního Jupitera). Stala se rovněž první profesorkou Sorbonny. Její horoskop je doslova protkán stálicemi, které ji přímo předurčují k těmto prvenstvím. Souhvězdí Štíra v těsné blízkosti osobních planet hovoří o významné osobnosti, která se nezřídka odlišuje od šedého davu. Z průměrného člověka a života se tak stává člověkem obdařeným různými talenty a originalitou, který je schopen svým působením ovlivnit druhé. Vliv stálic je však často osudový a přináší zrozenci nelehký osud.

V případě Marie Curie je mimo jiné aktivována jedna ze čtyř tzv. královských hvězd. Královských právě proto, že jsou zdůrazněny v horoskopech významných osobností, například vladařů. Hranice Štíra ležícího mezi souhvězdími Váhy a Střelce je poměrně komplikovaná. Nejjasnější hvězdou je královská hvězda Antares, tzv. rudý nadobr, který díky své barvě připomíná planetu Mars. I povaha jeho vlivu je Martovská a dodává Marii odvahu, úspěch, zapálení pro věc, ale také tvrdohlavost, která může vést až ke vlastní zkáze. Se svítivostí této hvězdy, která je asi 10 000krát vyšší, než svítivost Slunce, pak usuzuji na analogii rentgenového záření.

Výzkum se jí stal osudným. Zemřela na leukemii způsobenou zřejmě ionizujícím zářením materiálů, se kterými pracovala bez ochranných prostředků. Na možnost poruchy krvetvorby ukazuje mimo jiné i samotný nativní horoskop postavením planety Venuše. Pro své zásluhy byla jako první žena pochována pod kopulí pařížského Pantheonu. S touto poctou spojuji vliv dalších dvou stálic – Bungula, hovoří o velkých poctách a prospěchu svého konání pro celou společnost a Archenar, hovoří o veřejném úspěchu a službě společnosti.

Ve svém životě si tak mohla připsat celou řadu prvenství. Mimo svůj intelekt byla ženou s vysokým morálním kreditem a sociálním vnímáním (Luna v Rybách, převaha vodního živlu). Dobrovolně se zříkala mnohých finančních příspěvků, výjimečné rozhodnutí učinila také v případě procesu izolace radia, který nenechala patentovat, aby tak další výzkumníci nemuseli za použití postupu platit. Byla ženou pokrokovou a progresivní, schopnou vytvářet příležitosti i pro další vědce (dáno harmonickými Uranskými energiemi). Vždy trvala na tom, aby finanční odměny a ceny byly dávány raději vědeckým institucím, než jí samotné.

 

„Albert Einstein poznamenal, že Marie Curie-Sklodowská byla snad jedinou osobou, kterou nezkorumpovala sláva.“ (www.wikipedia.cz)

 

Zdenka Bőhmová

Redaktorka je absolventkou astrologické školy Moderní astrologie

Mohlo by se vám také líbit...