Kdo je to astrolog současné době? Jak si ho máme představit a co od něho můžeme očekávat?
Zcela jistě to není věštec nebo mág, který vám bude předpovídat osud z křišťálové koule a přitom se bude dívat dalekohledem do hvězd.

Měl by to být člověk, který o astrologií něco ví, ale který je vzdělaný i obecně. Ostatně astrologii i v dávných dobách studovali lidé, kteří měli hluboké znalosti v přírodních zákonech, v astronomii, v matematice či fyzice. V dnešní době nám výpočty ulehčují počítače, ale i tak je v astrologii nutné uvažovat logicky a mít schopnost dát si víc věcí dohromady.

Astrolog by však měl mít i znalosti z psychologie. Minimálně být empatický a mít i sám nějaké životní zkušenosti, aby byl schopen objektivně posoudit vaši situaci a poradit vám co nejlépe vzhledem k vaší povaze a schopnostem.
Ani psycholog se nestává psychologem vystudování vysoké školy, ale musí nejdříve absolvovat odborný výcvik pod vedením zkušeného psychologa. Stejně tak by astrolog měl poté, co se naučí ovládnout teoretickou astrologii, získat nejdříve praktické zkušenosti tím, že bude například výklad horoskopu trénovat na svých přátelích nebo v rámci své rodiny, aby od nich získal tolik nutnou zpětnou odezvu.

Pak se může stát vaším životním průvodcem, přiblížit vám věci, které máte ve svém osudu a pomáhat vám při rozhodnutí, co je pro vás v dané chvíli to nejlepší nebo kterým směrem se máte vydat.