Astrologická škola

Nový ročník 3 -letého studia Moderní astrologie    v Brně bude zahájený počátkem ledna 2022,

formou webinářů pro zájemce z celé republiky koncem ledna 2022


Stáhněte si přihlášku  –přihláška MA nebo si zavolejte o podrobné informace.

STUDIUM V BRNĚ STUDIUM V BRATISLAVĚ STUDIUM V PRAZE  DÁLKOVÉ STUDIUM
 OBSAH SEMINÁŘŮ  DOPORUČENÁ LITERATURA  LETNÍ SEMINÁŘE LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE

Existuje mnoho oborů, které nám umožňují nahlédnout pod pokličku osudu a případně i trošku zamíchat s jeho obsahem. Astrologie je však už po tisíce let jejich královnou. Chiromantie, numerologie, typologie, grafologie, výklad karet, sdělení jasnovidců jsou velmi přínosné, ale mnohdy dávají rozporuplné výsledky.
Astrologie je objektivní a přesná, protože vychází ze zákonitostí Vesmírů a planet Sluneční soustavy. A ty se po miliony let pohybují s matematickou přesností a řídí náš pozemský čas. Díky počítačům již dnešní astrolog nemusí dlouhé dny pozorovat oblohu ani provádět složité výpočty, ale zjistí pozice planet na libovolně dlouhou dobu dopředu či zpátky pouhým kliknutím počítačové myši.

Moderní astrologie vychází z tradičních, po tisíce let ověřených znalostí. Je však přizpůsobena dnešní době nejen co se týče výkladu, ale i metod vyučování. Rychlý vývoj civilizace za posledních 100 let způsobil, že se dnes usmíváme nad výklady obsahujícími slova král, kněz nebo sňatkový podvodník. Planety na obloze jsou stále stejné, jen se změnil se význam symbolů, které jim přikládáme.

Námitky materialisticky založených vědců jsou už jen sisyfovskou vzpomínkou. Astrologie dávno vyrazila stonky ze svých kořenů a prorostla podvědomím nových generací. Dnes již více než polovina populace nepochybuje o vlivu planet na náš život, věří na reinkarnaci, duchovní bytosti a mimosmyslové vnímání.

S horoskopy se setkáváme každý den, na každém rohu, ve všech médiích. Dnes již není problém získat informace, ale  vybrat ty kvalitní a odlišit je od bulvárního balastu. Je mnoho lidí, kteří se o astrologii zajímají, studují ji, ale dobrých astrologů stále není mnoho. Většinu zájemců odradí zdánlivá složitost nebo se spokojí s povrchními znalostmi, které ovšem nemohou poskytnout věrohodnou výpověď.

 

Je snadné udělat si počítačový výklad horoskopu nebo písemný rozbor od dobrého astrologa, ale nikdo vám nemůže sdělit vše, co je tam obsaženo. Pro přesný  výklad je totiž nutné dobře znám okolnosti života člověka a také jeho minulost, co prožil a jak se s ní vyrovnal. Proto nejkomplexnější informace získá majitel horoskopu pokud sám astrologii rozumí. 

Astrologická škola Moderní astrologie si  klade za cíl poskytnout studentům ucelenou koncepci výkladu, která by se později stala nosným pilířem pro další studia a jejich osobní pojetí. Je to stejné, jako naučit budoucí architekty základům konstrukce a stavebního materiálu, aby pak mohli sami projektovat domy. Nabízí  různé formy studia  pro  vážné zájemce a krátké kurzy pro ty, co se chtějí v horoskopu pouze vyznat:

3 -leté studium Moderní astrologie poskytuje komplexní základy astrologie a lze je studovat prezenční nebo i dálkovou formou.

 

 Reference studentů a jejich weby:
Marie, 8.11.2018  Zkoušek se samozřejmě velice bojím, sama zajisté uznáte, že moje účast na seminářích je bohužel pasivní..Astrologie mě však magicky přitahuje, byť pro ni nemám vlohy, jak bych si přála. Díky Vašemu vedení, profesionálnímu přístupu, nekonečné trpělivosti, nadhledu s humorem na seminářích s neopakovatelnou atmosférou jsem studium nevzdala. Ráda bych je ukončila co nejlépe, beze studu ze sebe samé, což se mi dosud nedaří.
Jana, 15.6. 2018  Když jsem se rozhodla, že chci poznat astrologii hlouběji, přihlásila jsem se na tříletou školu Moderní astrologie a měla jsem velké štěstí, že jsem si vybrala brněnskou školu paní RNDr.Bratkové, která je doktorkou přírodních věd, vyučuje moderní astrologii, lékařskou astrologii a také učí o souvislostech mezi astrologií a homeopatií. Její přístup k výuce zahrnuje i nové poznatky výzkumu vesmíru. Naučila nás tak chápat astrologii v širších souvislostech.
web: Astrologie poradenství Havlíčkův Brod
Simona, 3.6.2018 P řemýšlím, co jste řekla (narodit se s takovým horoskopem) a ono mít dostatek energie má i své stinné stránky, zbrklost, agresivita. Šak víte.
Každopádně jde o to, být spokojený s tím co mám. Jelikož já bych zase brala vaše vědomosti a znalosti. A jelikož to nejde, tak vy dál budete učit, protože v tom jste skvělá a já si budu poskakovat. Ani nevíte, že jste mi v životě dost pomohla, celkově astrologie, lidi co se kolem ní točí atd. Ono poznat sám sebe je to nej. Dobře jsem se tenkrát rozhodla, že jsem šla právě k vám.
Hanka, 18.3.2013   Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za nádherné studium, které mi opravdu hodně dalo a otevřelo oči. Určitě se budu astrologii nadále věnovat a prohlubovat své znalosti, abych jednou dosáhla profesionální úrovně. Studium u Vás se mi hodně líbilo, ráda bych navázala ještě lékařskou astrologií, ale to budu muset počkat, až se vrátím z Anglie, aspoň se tak budu mít na co těšit 🙂
Také Vám moc děkuji za pomoc ohledně migrény, homeopatika jsou úžasná!
 Mgr. Martin V., 3.6.2012  ..konstatuji, že jsem udělal dobře, že jsem se rozhodl začít od začátku, tj. bez vynechání počátečních seminářů. I v úvodním semináři byly informace, které mně umožnily hlubší vhled do tématu a počínají ovlivňovat můj pohled na konkrétní horoskopy. …
Tím chci říci, že i když základní věci již vím, Vy svými materiály tyto informace nejen rozšiřujete, ale především UČÍTE s poznatky pracovat a vidět vše jinak: celistvěji, komplexněji ve svém projevu.
Myslím, že právě toto hledám …
Karin, březen 2012 Ještě jednou ti moc a moc musím poděkovat za ty celé dva roky, které jsem jezdila k tobě na astrologii. Byl to pro mne úžasně krásný čas a velké poznání. Až je mi líto, že to skončilo. Nezklamalo mě – to co jsem hledala, jsem také u tebe našla. V astrologii našla. A jak to vyučuješ a svým žákům to dokážeš podat, žádná abstrakce, jsou to důkazy na základě pozorování dějů v přírodě, ve vesmíru. Fakt moc pěkný. Děkuji moc!
web:  Astrolog-Nachod.
Jitka, jaro 2011… Poprvé jsem navštívila školu moderní astrologie na krátkém kurzu APK (astrologie pro každého). Astrologie mě okamžitě uchvátila, takže jsem se rozhodla přihlásit na dvouleté studium. A byla to velmi dobrá volba. Mám možnost srovnání s jinými astrologickými školami, ale tak ucelený a obsažný výklad, včetně tištěných strukturovaných dat a tabulek nedostanete v žádné škole.
Výuka je od začátku interaktivní. Na každé hodině je spousta praktických příkladů a každý student dostane svůj prostor a může se zapojit do výkladu. Začne si tak rychle osvojovat praktické dovednosti, které jsou pro astrologii nezbytné. Škola Moderní astrologie pani Aleny Bratkové vám dá pevný základ, na kterém se dá bez problémů stavět další astrologická praxe.
web: Astrologbrno
Martina, 16.10. 2011  .. děkuji moc za úžasný seminář Lékařské astrologie na téma: „Těhotenství a porod“. Takové množství odborných informací jsem ještě nezískala na semináři nikoho jiného, podrobné studium těchto cenných informací na konkrétních případech mě zabere několik měsíců. Dala jste mi zcela jiný pohled na danou problematiku.