Letní seminář

2019 – na téma SVĚTLO A STÍN VE VZTAZÍCH –  termín a místo budou upřesněny

Vztahy jsou založeny na základě naší podobnosti s někým,  což představuje sympatii a pochopení.

Pro vzájemnou přitažlivost je však velmi důležité  je také doplnění energií. Přitahují nás především energii a vlastnosti, které sami nemáme a proto náš zaujmou na našem protějšku.

Například pokud je někdo hodně rozumový a rozhoduje se v životě především podle toho, co je pro něj výhodné,  mohou ho přitahovat lidé,  které jednají spontálně a dovedou žít ze dne na den bez ohledu na zítřek.

V první chvíli se člověk touto energií obohatí a pokusí se ji integrovat do svého života. Přestane stále plánovat a bude ochoten dělat věci  bez ohledu na kalendář nebo důsledky. Jeho život se tak stane zábavnější,  šťastnější, více naplněný různými událostmi.

 

Tyto vlastnosti budou v horoskopu zakódovány určitými pozicemi planet nebo konstelacemi. Podobně jako každá věc vrhá ve světle  svůj stín, mají tyto konstelace i svou odvrácenou stránku.

V uvedeném příkladě se později  zvýrazní důsledky oné “lehkosti bytí”,  která se může projevit jako chaos, finanční problémy, nepochopení nebo i odcizení od dřívějších přátel nebo příbuzných,  kteří tyto změny nechápou a nejsou ochotni je tolerovat.

Je však velmi obtížné zbavit světlo svého stínu a dostat se do jakéhosi pomyslného středu, ve kterém existuje harmonie.  Bez světla totiž není stín a bez stínu světlo. V pološeru neuvidíme ani jas a přitažlivost mizí..

 

Při soužití  dvou lidí však také dochází k jakési polarizaci vlastností  a tak se učíme zaujímat jednu stranu mince, právě tu, která je nám svým způsobem vlastnější a  lépe uchopitelnou. Svým chováním tak vlastně nutíme partnera k tomu, aby on zaujal tu odvrácenou stranu a choval se tak způsobem, který se nám nelíbí nebo který dokonce odsuzujeme.

 

Letní semináře slouží nejen k prohloubení astrologických znalostí, ale také k setkání studentů různých ročníků a absolventů školy Moderní astrologie.

Letní seminář 2018 proběhl na téma:
POZITIVNÍ STRÁNKY ŠPATNÝCH ASPEKTŮ 

aneb  CO DOBRÉHO NAJÍT VE ŠPATNÉM HOROSKOPU NEBO PŘI ŠPATNÝCH TRANZITECH  25. a 26. srpna  2018

Ubytování v původních celách určených pro mnichy, které jsou v nově zrekonstruované barokní přístavbě kláštera a provozuje je církevní diecéze.
2- a případně i 3- lůžkové pokoje s koupenou a možností vlastního vaření  nebo můžete okusit výbornou kuchyni hotelu Vinum Coeli s historickou patinou.

Cena: 1.500 Kč za  lektorné a vstupy.

Ubytování: podle obsazenosti  pokojů 200 – 300 Kč

 

prihlaska_LS_2018

Lektor: RNDr. Alena Bratková

————————————————–

   
Letní seminář 2018 v Dolních Kounicích prohlídka  zámku, kláštera a Synagogy vzhůru přes překážky!
   
2017 ve vinném sklípku v Novém Podvorově společné vaření a soustředění v přírodě
Letni_seminar_2012 Letni_seminar_2012_5 Letni_seminar_2012_2
Letní seminář 2012 v Dolních Kounicích prohlídka v historickém klenotu – klášteře Rosa coeli a povídání na zámku o budovách a stavbách

 

Letni_seminar_2012_6 Letni_seminar_2012_7 Letni_seminar_2012_4
letní semináře jsou také o zábavě! zámek Dolní Kounice odvážlivci se projeli na koních

 

Letni_seminar_2013 Letni_seminar_2016_2 Letni_seminar_2016
Lopeník v Bílých Karpatech 2013

 

letní seminář 2016 – u kapličky sv. Antonína.
Kromě studentů se zapojili i někteří přibuzní
prohlídka zámku – nejlepší byla paní průvodkyně!
Studenti se neváhali se vyptali si i datum narození

témata uplynulých Letních seminářů:

2018POZITIVNÍ STRÁNKY ŠPATNÝCH ASPEKTŮ   aneb
CO DOBRÉHO NAJÍT VE ŠPATNÉM HOROSKOPU NEBO PŘI ŠPATNÝCH TRANZITECH

2017 – REKTIFIKACE HOROSKOPŮ (určení času narození) –a ve vinném sklípku v Novém Podvorově.

2016 – ODVRÁCENÁ STRANA MĚSÍCE – negativní stránky pozitivních aspektů a jak si s nimi poradit
2015 –
ŽIVOT S PŘESNOSTÍ NA MINUTY – nová astrologická metoda, která vychází z denního pohybu planet – otáčení oblohy. Umožňuje jednoduchým způsobem určit přesný čas událostí.
2014 – SEKUNDÁRNÍ A PRIMÁRNÍ PROGRESE na horoskopech světových politiků
2013 – VZTAHY V ASTROLOGII od kolébky až po domovy důchodců, srovnávání v různých věkových kategoriích, problematika dvojčat

2012 – NÁSILÍ V HOROSKOPU, STĚHOVÁNÍ A STAVBY, DUCHOVNÍ ŽIVOT, HOROSKOPY ZVÍŘAT

2011 – REKTIFIKACE PODLE HERMOVÝCH PRAVIDEL, SVATEBNÍ HOROSKOPY, ASTROLOGICKÁ ETIKA V PRAXI

2010 – CESTOVÁNÍ V HOROSKOPU, HOMOSEXUALITA, CO KDY NAKUPOVAT