Mgr. Zdenka Bőhmová

Vždy mne lvizitka web_konceptákala sféra pomáhajících profesí a zdravotnictví, ve kterém sice pracuji, nikoli však jako zdravotník. Moje vzdělání je ekonomické, následně jsem vystudovala magisterský obor – Sociální práce a sociální pedagogika. Jeho nedílnou součástí byla i psychologie. Již z tohoto krátkého úvodu vyplývá, že jsem člověk ve své podstatě racionální, pragmatický, není to však celá stránka mé osobnosti. Vždy jsem měla blízko i k otázkám mezi nebem a zemí, měla jsem určité osobní zkušenosti, které jsem si po dlouhou dobu nedokázala rozumově vysvětlit. Svým založením potřebuji určitou hmatatelnou podstatu a tu mi přináší astrologie. Považuji ji za dítko velké matky astronomie, které v rukou odborníka může být nádherným nástrojem, jenž svou jemností a téměř nekonečnými možnostmi činí z této nauky jeden z největších triumfů lidského ducha.

To, co mi osobně přinesla astrologie, je pochopení, proč je každý člověk takový jaký je, naučila mne nesoudit lidi, ale pochopit proč se lidé chovají tak či onak, jaký je jejich úkol a poslání. Naučila mne tomu, proč když vychováváte dvě děti zcela stejně a vyrůstají ve stejném prostředí, povaha a osobní nastavení každého z nich je jiná. A v tom je ta nádherná pestrost a jedinečnost. Naučila mne nedívat se na svět jen černobíle, ale vidět jej jako obrovské a nekonečné spektrum barev. V mnohém mne naučila pochopit věci takové, jaké jsou. Přinesla mi odpověď na otázky: Proč se nám některé věci dějí, naučila mne rozpoznat – kdy se nám dějí, a také to, že tato působnost je vždy časově omezená. Pro každého z nás je bezesporu velkou úlevou, že případný momentální skluz není navždy. Astrologie mne naučila do jisté míry pokoře a nadhledu.

Mezi moje záliby patří, hudba, tanec, turistika, lyžování a zahradničení, na kterém v poslední době často aplikuji své astrologické poznatky. Vystudovala jsem tříleté studium Moderní astrologie, nyní dokončuji studium Lékařské astrologie, což mi analogicky vyplynulo ze získaných zkušeností a z holistického pojetí člověka – to, co se děje psychicky, děje se i tělesně a celá řada onemocnění je skutečně psychosomatického původu. Logickým vyústěním toho, co už umím pojmenovat, ať na úrovni psychické či tělesné ve formě problému, je také nabídnutí vhodného řešení pro své klienty. Mojí novou cestou je tedy nejen prohlubování vědomostí v oblasti astrologie, ale i studium homeopatie, kterému se nyní intenzivně věnuji. Poskytuji astrologické poradenství a občas přispívám svými astrologickými poznatky v článcích, které se věnují aktuálnímu dění či tématům, která mne oslovila.