RNDr. Alena Bratková

Astrolog není povolání, ale styl života. Člověk na každém kroku hledá a nachází souvislosti, které mu zapadají do celkového obrazu. Na astrologii přitom není nic zázračného nebo tajemného. Horoskop jen zachycuje energie, které byly na Zemi v určitý okamžik. Ty se mění podle ročního období, denní a noční doby, podle toho zda prší nebo svítí sluníčko. Nejen rostliny, ale i zvířata a lidé se přizpůsobují těmto podmínkám a jsou veselí, optimističtí nebo naopak smutní a skleslí.

Že se dá genetický kód vyčíst z horoskopu, vypozorovali lidé už před několika tisíci let. Od té doby udělala astrologie velký krok kupředu. Dnes zahrnuje poznatky z fyziky, chemie, biologie, psychologie… Hodně k ní mají říci nové objevy Vesmíru. Právě skutečnost, že je astrologie tak komplexní a že v ní člověk využije prakticky vše, co se od svého narození dozvěděl nebo naučil, mě na ní baví a láká.

Těším se z každého nového střípku, který mi někam zapadne a prozradí ono veliké tajemství PROČ. Díky ní vidím svět v širších souvislostech, chápu každého člověka jako individualitu, jeho skutečné potřeby, příčiny jednání a tuším, kam se jeho život ubírá…

Za 20 let astrologické praxe jsem měla možnost pozorovat mnoho lidí a jejich osudy, vidět vyrůstat malé děti v dospělé jedince, dozrávat i stárnout. Získávat životní nadhled nebo se naopak propadat do malověrnosti a negativismu.

Prací astrologa je být na určitý čas jejich průvodcem. Pomáhat, aby nástrahami osudu prošli pokud možno bez ztráty desítky, aby neminuli rozcestí, na kterém se mohou rozhodnout pro lepší nebo vhodnější životní cestu. Tu svou jsem našla v radosti předávat tyto poznatky druhým, naučit je chápat sama sebe, principy fungování svého těla, péči o zdraví a prevenci. Najít klíč ke šťastnému a naplněnému životu.

 

Astrologické poradenství, homeopatie, kurzy automatické kresby:: Moderniastrologie.cz

Efemeridy pro astrology z nakladateství Athena
mob: 777 33 22 39, pevná linka: 546 421 768
email: alena.bratkova zavinac seznam.cz

biografie